Single house in snow

Allt fler bostadsägare klarar inte av de ökade utgifterna

Pressmeddelande | 2023-03-22 06:00

Bland svenska bostadsägare uppger varannan (51 procent) att de inte skulle klara av ökade utgifter på mer än 6 000 kronor i månaden. Det är en markant ökning från undersökningen under hösten 2022, då 43 procent uppgav detta. Det visar Nordeas senaste Boendebarometer som Kantar Sifo genomfört. Det finns också regionala skillnader och i Norra Sverige och i Småland anger sex av tio (63 procent) att de inte skulle klara av ökade utgifter på mer än 6 000 kronor i månaden.
 
– Det är en bister utveckling. Hushållen fortsätter att plågas av höga priser på många områden och ser nu sina buffertar och besparingar krympa ihop. Det återkommande rådet att göra en budget och försöka kapa sina utgifter gäller i högsta grad även nu, säger Ingela Gabrielsson privatekonom Nordea.
 
Det är också en stor andel, tre av fyra (76 procent) som tror på stigande bostadsräntor det kommande året. Det tillsammans med de allmänt ökande levnadskostnaderna spär på oron för den egna ekonomin. Inflationssiffran (KPI) från SCB för februari på 12 procent bekräftar att hushållens farhågor är högst befogade.
 
– Svenska bostadsägare räknar kallt med ännu högre räntekostnader. Och det är förstås bra att vara förberedd på kommande kostnadsökningar. Prognoser pekar på ytterligare höjningar av styrräntan före sommaren, säger Ingela Gabrielsson. Alla bolåntagare bör se över sina boränteval och prata med sin bank för att förhandla sig till bästa möjliga boränta.
 
Varannan (50 procent) bostadsägare tror att deras bostad har minskat i värde det senaste året. Boende i storstadsregionerna tror det i högre grad än boende i övriga landet, medan boende i Norra Sverige tror det i lägst grad (36 procent).
 
– Det är framförallt i storstadsregionerna som bostadspriserna har stigit som mest och där har fallet också varit som störst. För de som har hög belåning är det nog oroande att se värdet på sin bostad minska, säger Ingela Gabrielsson privatekonom Nordea.
 
Undersökningen visar att nära hälften (47 procent) av de som funderat på att sälja sin bostad har avstått på grund av de sjunkande bostadspriserna.
 
Läs mer om vad svenska bostadsägare tror om sin framtida ekonomi och ta del av hela undersökningen nedan.
 
 
Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd den 14 – 26 februari 2023. Undersökningen genomfördes bland cirka 1 000 män och kvinnor 18-65 år som äger sitt boende i Sverige på uppdrag av Nordea via Kantar Sifos webbpanel. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.
 
För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 070-227 24 77
Henrik Devell, presstalesperson, tel. 073-574 59 58
 
Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents

Nordea
Pressmeddelanden