Nordeas styrelse beslutar om överlåtelse av egna aktier enligt programmen för rörliga ersättningar

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-03-23 10:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
23 mars 2023, kl. 11.30 EET

Styrelsen för Nordea Bank Abp (”Nordea”) har idag beslutat om en överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom en riktad emission i enlighet med villkoren för Nordeas tilldelning av rörliga ersättningar. Beslutet grundas på det bemyndigande som styrelsen erhöll på den ordinarie bolagsstämman 2022.

Genom aktieemissionen kommer högst 1 500 000 egna aktier som innehas av Nordea att överlåtas utan vederlag till deltagare i programmen för rörliga ersättningar. Överlåtelsen görs i enlighet med gällande programvillkor och lagkrav för att fullgöra Nordeas åtaganden om att betala delar av den rörliga ersättningen i aktier. De överlåtna aktierna omfattas av en kvarhållandeperiod i enlighet med gällande regelverk.

Aktierna kommer att överlåtas den 4 april 2023 eller däromkring, som tidigast, i en eller flera omgångar.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 11.30 EET den 23 mars 2023.
Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.