Förändringar i Nordeas innehav av egna aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-04-04 17:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
4 april 2023, kl. 18.00 EET

Nordea Bank Abp har idag överlåtit totalt 1 292 469 egna aktier som innehades av bolaget, utan vederlag till deltagare i Nordeas program för rörliga ersättningar.

Utifrån styrelsens beslut som meddelades den 23 mars 2023 har Nordea överlåtit 1 292 469 egna aktier, som innehades av bolaget, för att fullgöra sina åtaganden gentemot deltagarna i Nordeas program för rörliga ersättningar.

Efter överlåtelsen innehar Nordea 1 810 352 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 781 182 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 18.00 EET den 4 april 2023.