Nordea Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Vuorinen

Ledningens transaktioner | 2023-04-05 13:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
5 april 2023, kl. 14.00 EET

Virpi Vuorinen, Chief Audit Executive, har mottagit sammanlagt 1 390 aktier i Nordea Bank Abp enligt en anmälan i enlighet med marknadsmissbruksförordningen.

Anmälan om transaktioner i enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Den anmälningsskyldiga
Namn: Virpi Vuorinen
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 28184/5/4

Transaktionens datum: 2023-04-04
Utanför en handelsplats.
Instrumenttyp: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS ELLER AKTIEARVODE

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 1 390. Enhetspris: 0 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 1 390. Medelpris: 0 EUR

För ytterligare information:

Susanna Aarnio-Halme, Group Corporate Communication, +358 10 416 8023

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.00 EET den 5 april 2023.


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Nordea