Förändringar i Nordeas innehav av egna aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-05-04 17:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
4 maj 2023, kl. 18.00 EET

Sammanlagt 3 038 egna aktier som innehades av bolaget har idag överlåtits utan vederlag till deltagare i Nordea Bank Abp:s program för rörlig ersättning.

Baserat på styrelsens beslut som tillkännagavs den 23 mars 2023, har Nordea överlåtit 3 038 egna aktier, som innehades av bolaget, och gjort en teknisk justering av tidigare överlåtelser av aktier för att fullgöra sina åtaganden gentemot deltagarna i programmen för rörlig ersättning.

Efter överlåtelsen av egna aktier och den tekniska justeringen innehar Nordea 3 271 724 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 18.00 EET den 4 maj 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.