Economic Outlook 2 2023

Nordeas konjunkturrapport: Kraftmätning

Pressmeddelande | 2023-05-09 09:00

Kraftiga åtstramningar på kort tid får nu fullt genomslag på inflationen och den ekonomiska utvecklingen som båda ger vika. Flera centralbanker vill se tydligare bevis i inkommande data innan de tar paus i räntehöjningarna. Det finns därmed en risk för att centralbankerna underskattar hastigheten i omsvängningen och att de stramar åt för mycket.

– Vi ser allt tydligare signaler om att penningpolitiken biter. Nu gäller det att ha örat mot rälsen och lyssna till företagen där många tydligt indikerar en vikande efterfrågan och ett ökat behov av att skära i kostnader. Det är illavarslande för bland annat sysselsättningen, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

De mest räntekänsliga delarna av ekonomin reagerade tidigt på Riksbanken åtstramningar. Nästa steg är att försiktighetssparandet stiger när de finansiella reserverna minskar och arbetsmarknaden går in i en svagare fas

– Hushållen är hårt ansatta av hög inflation och stigande räntor, med minskad konsumtion som följd. Men även exporten dämpas samtidigt som såväl byggbranschen som den offentliga sektorn är under press. BNP får en utdragen svacka med risk för en tre år lång stagnation, säger Annika Winsth

Även om inflationen äntligen sjunker är den ändå alldeles för hög för att Riksbanken ska avvakta i närtid. Styrräntan höjs ytterligare en gång i juni. Fallande råvarupriser och transportkostnader samt vikande konjunktur gör att inflationen fortsätter ned under innevarande år för att ligga något under inflationsmålet nästa år.

– Kronan har missgynnats av turbulensen på finansmarknaderna, men också av inhemska skäl. Flera av dessa osäkerheter dröjer sig kvar, i synnerhet i år, och kronan handlas därmed fortsättningsvis på svaga nivåer mot euron, säger Annika Winsth.

Osäkerhetsfaktorerna är många, inte minst globalt. Den mycket snabba åtstramningen tycks nu dämpa tillväxten i såväl USA som euroområdet. Världshandeln faller tillbaka och det påverkar svenska exportmöjligheter negativt.

Sverige, nyckeltal

 

2020

2021

2022P

2023P

2024P

BNP, %

 

-2,2

5,4

2,6

-1,4

0,4

BNP, kalenderkorrigerad, %

 

-2,4

5,3

2,7

-1,2

0,4

Arbetslöshet (AKU), %

 

8,5

8,8

7,5

7,5

8,4

Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %

 

0,5

2,4

7,7

5,9

1,7

Löner (KL), %

 

2,1

2,6

2,7

4,0

3,7

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Hugo Laigar, presskommunikatör, 073 574 58 08Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Economic Outlook
Pressmeddelanden