Nordea Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Talma

Ledningens transaktioner | 2023-05-10 18:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
10 maj 2023, kl. 19.00 EET

Arja Talma, styrelseledamot, har förvärvat sammanlagt 10 000 aktier i Nordea Bank Abp enligt en anmälan i enlighet med marknadsmissbruksförordningen.

Anmälan om transaktioner i enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Den anmälningsskyldiga
Namn: Arja Talma
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 31307/7/6

Transaktionens datum: 2023-05-10
Handelsplats: XTXE
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 10 000. Enhetspris: 9,495 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 10 000. Medelpris: 9,495 EUR

För ytterligare information:

Susanna Aarnio-Halme, Group Corporate Communication, +358 10 416 8023

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 19.00 EET den 10 maj 2023.
 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.