Norska systemriskbufferten inkluderas delvis av finska Finansinspektionen och börjar gälla för Nordea från 1 juli 2024

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-06-29 08:45

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 
29 juni 2023, kl. 9.45 EET

Som tidigare meddelats har norska Finansdepartementet infört en systemriskbuffert (SyRB) på 4,5 procent för exponeringar i Norge. Idag meddelade finska Finansinspektionen sitt beslut att delvis inkludera den norska SyRB på nivån 3,5 procent i kapitalkraven för finska banker. Finansinspektionens beslut innebär att Nordeas kärnprimärkapitalkrav höjs med cirka 50 punkter. Det höjda kravet börjar gälla 1 juli 2024 och förväntas inte påverka Nordeas planer att återföra kapital till aktieägarna som tidigare meddelats.

Norska Finansdepartementet har infört en SyRB på 4,5 procent för exponeringar i Norge. Idag meddelade finska Finansinspektionen att de beslutat att delvis inkludera den norska SyRB på nivån 3,5 procent i finska bankers kapitalkrav från 1 juli 2024. Enligt beslut från Finansinspektionen i mars ska en SyRB på 1,0 procent gälla för banker i Finland från 1 april 2024, vilket innebär att det ökade SyRB-kravet enligt dagens beslut för Nordea blir 2,5 procent för de norska exponeringarna. Därmed förväntas Nordeas kärnprimärkapitakrav öka med cirka 50 punkter. Finansinspektionen beslutade också att låta Nordeas O-SII-buffert ligga kvar på 2,5 procent. Från 1 juli 2024 höjs därmed Nordeas kärnprimärkapitalkrav till cirka 13,5 procent när samtliga aviserade ändringar av makrotillsynsbuffertarna har trätt i kraft.

Den 31 mars 2023 var Nordeas kärnprimärkapitalrelation 15,7 procent, 2,2 procentenheter över det höjda kapitalkravet.

Beslutet från finska Finansinspektionen förväntas inte påverka Nordeas planer att återföra kapital till aktieägarna som tidigare meddelats. Nordea har en tydlig kapital- och utdelningspolicy som innefattar att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och generera hållbar avkastning till nytta för alla aktieägare.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.45 EET den 29 juni 2023.


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.