Nordea förvärvar Danske Banks privatkundverksamhet och tillhörande kapitalförvaltning i Norge

Pressmeddelande | 2023-07-19 07:30

Nordea har träffat ett avtal med Danske Bank (Danske) om att förvärva dess privatkund- och private banking-verksamhet samt tillhörande kapitalförvaltningsportföljer. Förvärvet passar mycket väl in i Nordeas strategi och stärker bankens position på privatkundmarknaden i Norge.

Förvärvet av Danskes privatkund- och private banking-verksamhet i Norge passar väl in i Nordeas strategi att växa i Norden genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv. Genom affären väntas Nordeas andel av den norska bolånemarknaden öka till omkring 16 procent*, från 11 procent idag.

”Vi är mycket glada över att kunna presentera detta förvärv, som innebär ett viktigt steg i genomförandet av vår nordiska strategi samt ökar vår närvaro i Norge och kompletterar vår befintliga verksamhet. Förvärvet innebär en betydande ökning av vår Personal Banking-verksamhet i Norge och medför möjligheter till värdeskapande på intäkts- och kostnadsområdet genom uppenbara synergier. Men framför allt gynnar detta våra nya kunder, som kan dra nytta av vårt breda utbud av finansiella tjänster, expertkunskaper och marknadsledande digitala tjänster”, säger Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef för Nordea.

Positiva kundupplevelser

Den förvärvade verksamheten kommer att integreras i Nordea och drivas under Nordeas varumärke. Till dess att affären är slutförd upprätthåller Danske sina kundrelationer precis som förut. Kunderna behöver inte göra något i det här skedet, och de kommer att hållas informerade om hur affären fortlöper.

”Vi gläder oss åt att få välkomna våra nya kunder och kollegor till Nordea. Våra nya kunder kommer att kunna dra nytta av Nordeas användarvänliga digitala utbud, en hög servicenivå, proaktiv och personlig rådgivning från våra kunniga lokala rådgivare och ett brett produktutbud som tillgodoser alla deras behov. Nordea är en attraktiv arbetsplats med många karriär- och utvecklingsmöjligheter och vi ser fram emot att ta emot våra nya kollegor i Trondheim och runtom i Norge”, säger Randi Marjamaa, chef för Nordea Personal Banking i Norge.

På senare år har Nordea kraftigt expanderat sin verksamhet på de nordiska marknaderna, bland annat genom förvärvet av norska Gjensidige Bank, samt SG Finans och Topdanmark Livsforsikring. Nordea har en av Europas starkaste balansräkningar och fortsätter att tillvarata möjligheter till lönsam tillväxt, både genom att växa organiskt och genom väl valda förvärv.

Om affären

Transaktionen är utformad som en överlåtelse av tillgångar och skulder till bokfört värde. Tillgångarna överlåts till verkligt värde och ingen goodwill utgår för dessa. Köpeskillingen vid slutförandet kommer att återspegla eventuella värdeförändringar avseende tillgångar och skulder som inträffar under perioden mellan avtalets undertecknande och slutförandet av affären. Nordea betalar endast för de tillgångar och skulder som överlåts i samband med att transaktionen slutförs.

Vid utgången av 2022 utgjordes den verksamhet som ska överlåtas av

-          omkring 285 000 kunder

-          utlåning och sparande till ett värde av 18 md respektive 4 md euro

-          förvaltat kapital som uppgick till omkring 2 md.

Storleken på den portfölj som slutligen överlåts, samt köpeskillingen, fastställs vid affärens slutförande, då transaktionen förväntas

-          förbättra K/I-talet och öka avkastningen på ekonomiskt kapital för Nordeas Personal Banking-verksamhet i Norge

-          minska kärnprimärkapitalrelationen med 40–50 punkter

-          få en positiv effekt på Nordeakoncernens vinst per aktie och avkastning på eget kapital, motsvarande storleken på den förvärvade portföljen.

Affären förutsätter sedvanligt godkännande från berörda myndigheter och väntas vara slutförd i slutet av 2024.

Nordea anordnar ett konferenssamtal för investerare och analytiker kl. 8.45 CET. Mötet genomförs i Microsoft Teams och vi rekommenderar deltagare att ansluta till onlinemötet via följande länk: Anslut till mötet

Det finns också möjlighet att ansluta till mötet per telefon, ca 5 minuter före starttiden, genom att ringa något av följande telefonnummer:
FI: +358 9 85626378, DK: +45 32 72 05 68, SE: +46 8 505 218 20, NO: +47 21 40 21 35, UK: +44 20 3321 5213, US: +1 347-774-4962.

Mötes-id: 957 514 786#

* I proforma kombinerades Nordea Personal Banking Norge och den verksamhet som ska överlåtas per 31 december 2022.

För ytterligare information:

Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Pressmeddelanden