Nordea Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Maltby

Ledningens transaktioner | 2023-07-21 15:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
21 juli 2023, kl. 16.00 EET


John Maltby, styrelseledamot, har förvärvat sammanlagt 7 301 aktier i Nordea Bank Abp enligt en anmälan i enlighet med marknadsmissbruksförordningen.

Anmälan om transaktioner i enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Den anmälningsskyldiga
Namn: John Maltby
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 35721/5/4

Transaktionens datum: 2023-07-20
Handelsplats: XLOM
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV


Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 7 301 Enhetspris: 117,4406 SEK


Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 7 301 Medelpris: 117,4406 SEK


För ytterligare information:

Henrik Svensson, Group Corporate Communication, +46 70 233 7926

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.00 EET den 21 juli 2023.