Nordea Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Persson

Ledningens transaktioner | 2023-07-21 19:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
21 juli 2023, kl. 20.00 EET

Martin Persson, medlem i Nordeas koncernledning, har förvärvat sammanlagt 8 500 aktier i Nordea Bank Abp enligt en anmälan i enlighet med marknadsmissbruksförordningen.

Anmälan om transaktioner i enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Den anmälningsskyldiga
Namn: Martin Persson
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 35766/7/6

Transaktionens datum: 2023-07-21
Handelsplats: NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO)
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV


Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 8 500  Enhetspris: 119,1581 SEK


Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 8 500  Medelpris: 119,1581 SEK

För ytterligare information:

Susanna Aarnio-Halme, Group Corporate Communication, +358 10 416 8023

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 20.00 EET den 21 juli 2023.