Nordea Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – van Hoeken

Ledningens transaktioner | 2023-07-25 15:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
25 juli 2023, kl. 16.30 EET

Petra van Hoeken, styrelseledamot, har förvärvat sammanlagt 2 400 aktier i Nordea Bank Abp enligt en anmälan i enlighet med marknadsmissbruksförordningen.

Anmälan om transaktioner i enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Den anmälningsskyldiga
Namn: Petra van Hoeken
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 35837/7/6

Transaktionens datum: 2023-07-25
Handelsplats: XHEL
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV


Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 2 400 Enhetspris: 10,398 EUR


Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 2 400 Medelpris: 10,398 EUR


För ytterligare information:

Susanna Aarnio-Halme, Group Corporate Communication, +358 10 416 8023

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.30 EET den 25 juli 2023.

  

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Nordea