EBA:s stresstest bekräftar Nordeas motståndskraftiga kapitalposition

Pressmeddelande | 2023-07-28 18:02

Den 28 juli 2023 publicerade Europeiska bankmyndigheten (EBA) resultaten från det stresstest som genomförts i hela EU i samarbete med Europeiska systemrisknämnden (ESRB), Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska kommissionen. Den framåtblickande analysen avser perioden 2023–2025 och undersöker finansinstitutens förmåga att stå emot negativa ekonomiska chocker.

Stresstestet bekräftar Nordeas väl avvägda riskprofil och motståndskraftiga kapitalposition. För årets stresstester har EBA haft en strikt metodik och utgått ifrån relativt negativa antaganden i scenarierna för de nordiska länderna.

I det tuffare stresscenariot beräknas Nordeas kärnprimärkapitalrelation sjunka från 16,4 procent i slutet av 2022 till 13,0 procent i slutet av 2023 (lägsta punkten), vilket fortfarande skulle vara klart över kapitalkraven och våra interna buffertar. Den redovisade kärnprimärkapitalrelationen vid utgången av andra kvartalet 2023 var 16,0 procent.

Resultaten från stresstestet 2023 väntas inte föranleda någon förändring av Nordeas riskhantering eller kapitalstrategi.

Resultaten från stresstestet samt en beskrivning av scenarier och metoder som tillämpats finns på EBA:s webbplats: https://www.eba.europa.eu/.

För ytterligare information:

Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Nordea
Pressmeddelanden