Nordea Bank Abp:s finansiella rapporter 2024

Ordinarie bolagsstämma | 2023-09-06 13:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Finansiell kalender
6 september 2023, kl. 14.00 EET

Nordea Bank Abp publicerar följande finansiella rapporter 2024:

  • Bokslutskommuniké 2023, 5 februari 2024
  • Delårsrapport för första kvartalet 2024, 18 april 2024
  • Halvårsrapport för 2024, 15 juli 2024
  • Delårsrapport för tredje kvartalet 2024, 17 oktober 2024

Årsredovisningen samt kapital- och riskhanteringsrapporten för 2023 publiceras senast under vecka 9, 2024.

Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls den 21 mars 2024 i Helsingfors.

Avstämningsdag för eventuell ordinarie utdelning som beslutas av stämman gällande räkenskapsåret 2023 är den 25 mars 2024. Den tidigaste utbetalningsdagen för sådan utdelning är den 3 april 2024.

Nordea iakttar en tyst period som inleds den femte vardagen efter utgången av ett finansiellt kvartal och upphör när den finansiella rapporten för perioden i fråga har publicerats.

Du hittar Nordeas finansiella kalender på vår webbplats nordea.com.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 14.00 EET den 6 september 2023.


  
Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.