Economic Outlook 3 2023

Nordeas konjunkturrapport: Tunga steg

Pressmeddelande | 2023-09-06 09:00

Högre räntor under en längre tid utmanar skuldsatta hushåll och företag. Innevarande år förblir efterfrågan dämpad på bred front och åtstramningarna biter nu även på arbetsmarknaden.

- Under sommaren blev det tydligt att räntesänkningar har skjutits på framtiden. Skuldsatta hushåll och företag behöver ta höjd för högre räntor under en längre tid. Det samtidigt som köpkraften är svag och arbetslösheten vänder upp, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Riksbanken förväntas höja styrräntan i såväl september som i november och det dröjer till nästa höst innan styrräntan sänks.

- Kronans svaga växelkurs utgör en allt större risk. Den är ett viktigt skäl till att Riksbanken höjer styrräntan i höst. Räntehöjningarna tynger ekonomin i en redan vikande konjunktur.

Dämpad världshandel sätter avtryck i exportsektorn. Transportsektorn och försvarsindustrin går fortsatt bättre, men det kompenserar inte för en svag orderingång och vikande investeringar i andra delar av industrin.

- Hushållen pressas från många håll, men har fortsatt starka balansräkningar som hindrar en djupare nedgång. Samtidigt blir finanspolitiken mer expansiv där en del reformer riktas mot hushållen.

I första hand är det kommuner och regioner som får ta del av ytterligare ofinansierat statligt stöd. Men många utmaningar består och den offentliga sektorns bidrag till tillväxt blir begränsat.

- Sammantaget medför en högre ränta, ett varaktigt högre kostnadsläge och en svag omvärld att även nästa år blir trögt. Återhämtningen blir segdragen med tunga steg, om än i rätt riktning.

Sverige, nyckeltal

2022

2023P

2024P

2025P

BNP, %

2,8

-1,3

-0,2

2,0

BNP, kalenderkorrigerad, %

2,8

-1,0

-0,2

2,2

Arbetslöshet (AKU), %

7,5

7,3

8,3

8,0

Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %

7,7

6,1

2,4

1,6

Löner (KL), %

2,8

3,8

3,8

3,5

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Hugo Laigar, presskommunikatör, 073 574 58 08

 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Få Nordea Economic Outlook direkt från våra experter

Nordea Economic Outlook publiceras den 6 september. Välkommen att anmäla dig till webbinariet,

Anmäl dig till webbinariet
Pressmeddelanden