Nordea: Bäst ekonomiska utsikter i norr

Pressmeddelande | 2023-09-26 06:00

Stigande räntor, höga energipriser och dämpad orderingång har satt avtryck i den svenska ekonomin. Konjunkturbilden är ovanligt splittrad regionalt och skillnaderna ökar under kommande år, enligt Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter.

 – Utsikterna är bäst i de nordligaste delarna av landet, medan de höga elpriserna förra vintern har satt avtryck i de sydligare delarna, säger Nordeas chef för makroekonomisk analys Susanne Spector.

Svensk BNP har stagnerat sedan inledningen av 2022 och väntas krympa med cirka 1 procent i år. Samtidigt var utgångsläget starkt vilket har bidragit till att arbetsmarknaden, trots fallande BNP, har fortsatt att slå nya rekord.  Nu syns dock tecken på att efterfrågan på arbetskraft viker i stora delar av landet.

– Försvagningen av arbetsmarknaden syns tydligast i Östra Mellansverige, Smålandsregionen och Västsverige.

Centralbankernas åtstramning tynger särskilt produktion i branscher som ligger nära hushållen, till exempel bostadsbyggandet och detaljhandeln. Ekonomin väntas därför krympa i samtliga storstadsregioner nästa år, vilket är ovanligt.

– Stockholm har många högt belånade hushåll, men nedgången i Stockholmsområdet dämpas av en stark utveckling inom tjänstesektorn och utrikeshandeln med tjänster.

Fallande världshandel, svaga inköpschefsindex för industrin och dämpad svensk orderingång signalerar att exporten krymper framöver. Även här är skillnaderna mellan olika branscher och regioner stora.

– För Västsverige är fordonsindustrin central och där föll produktionen förra året på grund av halvledarbrist. När bristen nu har lättat har produktionen i den svenska fordonsindustrin studsat upp med drygt 20 procent hittills i år. I Norra Mellansverige har den viktiga massa- och massapappersindustrin sett ett stort tapp medan Mellersta och Övre Norrland gynnas av försvarssatsningar respektive de stora gröna investeringarna.

 Osäkerheten om utvecklingen är betydande och konjunkturbilden skiftar ovanligt mycket mellan olika regioner och branscher. En av riskerna är den svaga kronkursen.

 – Det finns en bild av att den svaga kronan gynnar gränshandel och turism, men i den regionala statistiken syns få tecken på att någon region skulle stå som vinnare på den svaga kronkursen, säger Susanne Spector.

 

BRP (%) fasta priser20212022P2023P2024P2025P
Västsverige5,62,0– 1,3– 0,52,2
Sydsverige3,02,5– 2,0– 0,32,0
Småland och öarna3,92,0– 1,80,01,0
Stockholm6,53,5– 0,7– 0,22,2
Östra Mellansverige4,93,0– 1,5– 0,31,5
Norra Mellansverige2,72,5– 1,8– 0,12,0
Mellersta Norrland6,43,0– 0,50,51,5
Övre Norrland3,83,00,01,02,0

 

Läs hela rapporten här.

 

 

För ytterligare information:

Susanne Spector, chef makroekonomisk analys, +46 10 157 16 25

Hugo Laigar, presskommunikatör, +46 73 574 58 08

 
 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Pressmeddelanden