Nordea Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Strömberg

Ledningens transaktioner | 2023-10-23 16:15

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
23 oktober 2023, kl. 17.15 EET

Per Strömberg, styrelseledamot, har förvärvat sammanlagt 10 000 aktier i Nordea Bank Abp enligt en anmälan i enlighet med marknadsmissbruksförordningen.

Anmälan om transaktioner i enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Den anmälningsskyldiga
Namn: Per Strömberg
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 41290/11/8

Transaktionens datum: 2023-10-23
Handelsplats: XHEL
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 205   Enhetspris: 10,326 EUR
(2): Volym: 8   Enhetspris: 10,326 EUR
(3): Volym: 155   Enhetspris: 10,326 EUR
(4): Volym: 765   Enhetspris: 10,326 EUR
(5): Volym: 285   Enhetspris: 10,326 EUR
(6): Volym: 2   Enhetspris: 10,326 EUR
(7): Volym: 1   Enhetspris: 10,326 EUR
(8): Volym: 16   Enhetspris: 10,326 EUR
(9): Volym: 3 565   Enhetspris: 10,326 EUR
(10): Volym: 115   Enhetspris: 10,326 EUR
(11): Volym: 115   Enhetspris: 10,326 EUR
(12): Volym: 115   Enhetspris: 10,326 EUR
(13): Volym: 115   Enhetspris: 10,326 EUR
(14): Volym: 230   Enhetspris: 10,326 EUR
(15): Volym: 1 174  Enhetspris: 10,326 EUR
(16): Volym: 345   Enhetspris: 10,326 EUR
(17): Volym: 28   Enhetspris: 10,326 EUR
(18): Volym: 39   Enhetspris: 10,326 EUR
(19): Volym: 15   Enhetspris: 10,326 EUR
(20): Volym: 732   Enhetspris: 10,326 EUR
(21): Volym: 14   Enhetspris: 10,326 EUR
(22): Volym: 1   Enhetspris: 10,326 EUR
(23): Volym: 4   Enhetspris: 10,326 EUR
(24): Volym: 3   Enhetspris: 10,326 EUR
(25): Volym: 1 953  Enhetspris: 10,326 EUR

Aggregerad information om transaktionerna(25):
Volym: 10 000   Medelpris: 10,326 EUR

För ytterligare information:

Susanna Aarnio-Halme, Group Corporate Communication, +358 10 416 8023

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.15 EET den 23 oktober 2023.

 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.