Fler bostadsägare klarar av ökade kostnader

Pressmeddelande | 2023-10-26 06:00

Sex av tio (60 procent) uppger att de skulle klara av en ökad månadskostnad på mer än 6 000 kronor. Det är en ökning från undersökningen under våren 2023, då 40 procent uppgav detta. Den positiva förändringen är tydligast i Norra Sverige medan Sydsverige fortsatt är mer pessimistiskt. Samtidigt är det tydligt att grupper med lägre inkomster är betydligt mer oroade över sin boendeekonomi. Färre svenskar tror samtidigt att priserna på deras bostäder ska falla och något färre tror på ytterligare ränteökningar. Det visar Nordeas senaste Boendebarometer som Kantar Sifo genomfört. 

– Det är ett något förvånande resultat med tanke på att inflation och räntor fortsatt att stiga under året. Den förklaring jag kan se är att många anpassat sin ekonomi och sett över sina utgifter. Det viktigaste rådet jag kan ge är att göra just detta, gör en budget och se över vilka utgifter vi verkligen kan spara in på, säger Anders Stenkrona, Nordeas privatekonom.

Det faktum att vi ser en viss ökad optimism kan enligt Anders Stenkrona även ha att göra med att många svenskar tror att vi gått igenom den värsta fasen av prisökningar och höjda räntor.

– Svenska bostadsägare räknar nog med att toppen snart är nådd. De flesta prognoser pekar dock på någon ytterligare höjning av styrräntan innan den planar ut. Det är nog klokt att räkna med att det kommer bli fortsatt utmanande för många hushåll. Man ska komma ihåg att även om inflationen faller så betyder det inte lägre priser. Vi måste ställa in oss på att vi nått en högre prisnivå även om vi får bukt med inflationen.

När det gäller grupper med lägre inkomster är pessimismen mer påtaglig. Sju av tio (70 procent) svenska bostadsägare, som har hushållsinkomster på mindre än 30 000 kr i månaden, uppger att de inte skulle klara av ökade kostnader på mer än 6 000 kronor i månaden.

– Det är oroande att hushåll med låg månadsinkomst har det så svårt. Nu finns tyvärr en risk att de höga kostnaderna blir ihållande innan det blir bättre, säger Anders Stenkrona.

En av fem (20 procent) i denna grupp (bostadsägare som har hushållsinkomster på mindre än 30 000 kronor i månaden) är oroliga för att inte kunna bo kvar i sin bostad. Det är framförallt 30-49 åringar som uppger att de är oroliga.

Det finns också regionala skillnader. I Norra Sverige ser vi en tydlig förbättring där andelen som inte skulle klara ökade kostnader på 6 000 kronor fallit från 63 procent i våras till 32 procent idag. En liknande effekt syns även i Västsverige, Småland och i Stockholm. I Sydsverige däremot ser det sämre ut och nära hälften (47 procent) uppger där att de inte skulle klara av en ökad månadskostnad på mer än 6 000 kronor.

Undersökningen visar även att få svenskar vill köpa nyproducerad bostad. Endast 16 procent av svenskarna vill köpa en nyproducerad bostad. Majoriteten (55 procent) föredrar att köpa en befintlig bostad.

– En förklaring till det är troligtvis att ekonomin i bostadsrättsföreningar påverkas av räntehöjningar. Många bostadsrättsföreningar för nybyggda bostäder har högre belåningsgrad vilket kan påverka avgifterna. Det är klokt att alltid kolla upp bostadsrättsföreningens ekonomi innan du köper en lägenhet.

Färre svenska bostadsägare är nu oroliga för prisfall på sina hus/lägenheter. Fyra av tio (41 procent) tror att priset på deras bostad kommer att sjunka de kommande tolv månaderna. Det är en minskning från undersökningen under våren 2023, då 48 procent uppgav detta.

Något färre bostadsägare tror på stigande räntor de kommande tolv månaderna. Sju av tio (71 procent) tror på stigande räntor jämför med 76 procent i den senaste undersökningen från våren 2023.

Läs mer om vad svenska bostadsägare tror om sin framtida ekonomi och ta del av hela undersökningen nedan.
 

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd den 21 – 28 september 2023. Undersökningen genomfördes bland 1 000 män och kvinnor 18-65 år som äger sitt boende i Sverige på uppdrag av Nordea via Kantar Sifos webbpanel. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.
 
För ytterligare information:
Anders Stenkrona, privatekonom, tel. 073-883 54 88
Henrik Devell, presstalesperson, tel. 073-574 59 58
 
Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents

Nordea
Pressmeddelanden