Nordea Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Syrjä

Ledningens transaktioner | 2023-11-03 15:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
3 november 2023, kl. 16.30 EET

Kari Syrjä, närstående person till medlem i Nordeas koncernledning, har mottagit sammanlagt 2 325 aktier i Nordea Bank Abp enligt en anmälan i enlighet med marknadsmissbruksförordningen.

Anmälan om transaktioner i enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Den anmälningsskyldiga
Namn: Kari Syrjä
Befattning: Närstående person
(1): Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Nina Arkilahti
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 42463/8/8

Transaktionens datum: 2023-09-04
Utanför en handelsplats
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens karaktär: MOTTAGEN GÅVA, DONATION ELLER ARV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 2 325   Enhetspris: 0 EUR

 

Aggregerad information om transaktionerna (1):
Volym: 2 325   Medelpris: 0 EUR

För ytterligare information:

Susanna Aarnio-Halme, Group Corporate Communication, +358 10 416 8023

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.30 EET den 3 november 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Nordea