Economic Outlook 2024 #1

Nordeas konjunkturrapport: Återgång

Pressmeddelande | 2024-01-24 09:00

Svensk ekonomi utvecklas svagt i närtid men tillväxten stabiliseras och inflationen normaliseras i år. Riksbanken sänker styrräntan i snabb takt, men ränteläget förblir högre än före pandemin. Kronan stärks något under prognosperioden.

– De senaste åren har utmaningarna varit många, de ekonomiska kasten stora och ytterligheterna flera. Centralbankernas förväntade räntesänkningar skapar förutsättningar för en återgång och stabilisering av tillväxt, inflation och delvis även av ränteläget. Trots det står hushåll och företag inför en mödosam anpassning till ett högre kostnadsläge, säger Annika Winsth Nordeas chefekonom.

Ett mycket starkt utgångsläge gör att lågkonjunkturen blir förhållandevis mild. Men bilden är splittrad. Flera branscher har drabbats påtagligt och efterfrågan är fortsatt svag i synnerhet i branscher som är beroende av hushållens efterfrågan. Hushållens konsumtion föll med hela 2,5 procent förra året och efterfrågan är dämpad även en stor del av innevarande år.

– En svag global efterfrågan slår samtidigt mot industrikonjunkturen. Det får många företag att se över sina kostnader, vilket riskerar att leda till ökade varsel och konkurser. Ekonomin stabiliseras till hösten och en viss återhämtning sker nästa år, säger Annika Winsth.

Riksbankens räntesänkningar öppnar för en mjuklandning, men räntorna förblir högre än före pandemin. Kronan stärks något när även andra centralbanker sänker räntan.

– Avmattningen gör att finanspolitiken förväntas bli mer expansiv där kommuner och regioner, men även arbetsmarknaden och rättsväsendet får stöd. Vi räknar med 40 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder innevarande år och med 60 miljarder kronor nästa år, säger Annika Winsth. 

De geopolitiska riskerna är fortsatt många och val i flera tongivande länder äger rum innevarande år, såsom presidentvalet i USA och valet till Europaparlamentet. Prognosen bygger på ett antagande att de geopolitiska riskerna inte eskalerar nämnvärt.

Sverige, nyckeltal20222023P2024P2025P
BNP, %2,9-0,5-0,52,0
BNP, kalenderkorrigerad, %2,9-0,3-0,52,2
Arbetslöshet (AKU), %7,57,78,68,3
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %7,76,01,81,6
Löner (KL), %2,83,73,73,5

Läs hela rapporten här.

Anmäl dig till vårt webbinarium

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Hugo Laigar, presskommunikatör, 073 574 58 08

 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Economic Outlook
Nordea
Pressmeddelanden