Nordea Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Wiklund

Ledningens transaktioner | 2024-02-08 16:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
8 februari 2024, kl. 17.00 EET

Kjersti Wiklund, styrelseledamot, har förvärvat sammanlagt 11 000 aktier i Nordea Bank Abp enligt en anmälan i enlighet med marknadsmissbruksförordningen.

Anmälan om transaktioner i enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Den anmälningsskyldiga
Namn: Kjersti Wiklund
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 51521/11/12

Transaktionens datum: 2024-02-07
Handelsplats: NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO)
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 328   Enhetspris: 122,3 SEK
(2): Volym: 430   Enhetspris: 122,3 SEK
(3): Volym: 301   Enhetspris: 122,3 SEK
(4): Volym: 600   Enhetspris: 122,3 SEK
(5): Volym: 367   Enhetspris: 122,3 SEK
(6): Volym: 414   Enhetspris: 122,3 SEK
(7): Volym: 296   Enhetspris: 122,3 SEK
(8): Volym: 540   Enhetspris: 122,3 SEK
(9): Volym: 2 089   Enhetspris: 122,3 SEK
(10): Volym: 1 618  Enhetspris: 122,28 SEK
(11): Volym: 167   Enhetspris: 122,28 SEK
(12): Volym: 45   Enhetspris: 122,28 SEK
(13): Volym: 125   Enhetspris: 122,28 SEK
(14): Volym: 684   Enhetspris: 122,28 SEK
(15): Volym: 1 235  Enhetspris: 122,28 SEK
(16): Volym: 343   Enhetspris: 122,28 SEK
(17): Volym: 296   Enhetspris: 122,28 SEK
(18): Volym: 349   Enhetspris: 122,28 SEK
(19): Volym: 773   Enhetspris: 122,28 SEK

Aggregerad information om transaktionerna (19):
Volym: 11 000  Medelpris: 122,28975 SEK  

För ytterligare information:

Susanna Aarnio-Halme, Group Corporate Communication, +358 10 416 8023

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.00 EET den 8 februari 2024.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.