Woman in super market

Detta lägger svenskarna mer pengar på under 2024

Pressmeddelande | 2024-02-15 06:00

2023 var ett svårt ekonomiskt år för de flesta hushåll i Sverige. Inflationen gjorde att många svenskar tömde sina besparingar och slimmade sin konsumtion. Frågan är i vilken utsträckning hushållen kommer börja spendera igen eller om de vant sig med minskad konsumtion.

Nordeas undersökning som Verian genomfört visar att mer än fyra av tio svenskar (41 procent) minskade sina matkostnader under 2023 men bara 26 procent vill lägga mer pengar mat under 2024.

– Mat står högst på listan som den kostnad vi minskat mest under 2023. Mat är visserligen nödvändigt men all mat som köps är inte nödvändig. Hushållen har alltså hittat ett sätt att spendera mindre pengar på mat och har inget behov att öka de kostnaderna igen, säger Anders Stenkrona privatekonom på Nordea.

Nästan fyra av tio (38 procent) av svenskarna gjorde färre restaurangbesök under 2023 men bara 17 procent vill göra fler restaurangbesök under 2024. En av tre (34 procent) minskade sina klädutgifter under förra året men bara en av tio (10 procent) vill öka sina klädutgifter. Samma trend gäller för elkostnader, där var det 26 procent som drog ner i fjol men bara 4 procent som tänker öka sin elkonsumtion under 2024.

Likadant beteende ser vi för bilen där 15 procent minskade sina bilkostnader under 2023 men bara 3 procent planerar att öka sina bilkostnader i år. Och 14 procent valde färre streamingtjänster förra året men bara 1 procent vill ha fler i år. Många svenskar har alltså hittat ett sätt att spendera mindre pengar och har inget behov att öka de kostnaderna igen.

– Många hushåll valde att dra ner på dessa kostnader under 2023 just på grund av den höga inflationen. Visserligen kommer en del svenskar att öka konsumtionen igen om ekonomin lättar, men konsumtionsökningen under 2024 tycks inte vara lika stor som minskningen var under 2023.

Under 2024 kommer nästan hälften (49 procent) av svenskarna istället att spara mer och en av tre (29 procent) anger att de kommer resa mer. En av fem (20 procent) uppger att de kommer att prioritera att renovera och 18 procent att återbetala sina lån.

– Svenskarna fick en försämrad ekonomi under 2023. För att klara av inflationen minskade flera hushåll sitt sparande och fick ta från besparingar. I år tycks hushållen vara angelägna om att återuppta sitt sparande och bygga upp ekonomin igen. Dessutom vill många ta sig råd till en ordentlig semesterresa, säger Anders Stenkrona.

Läs mer om vad svenskarna kommer att prioritera under 2024 och ta del av hela undersökningen nedan.

 

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd den 9-12 januari 2024. Undersökningen genomfördes bland 1 082 män och kvinnor 18-79 år i Sverige på uppdrag av Nordea via Verians Sifo-panel. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

För ytterligare information:
Anders Stenkrona, privatekonom, tel. 073-883 54 88
Henrik Devell, pressansvarig, tel. 073-574 59 58

Documents

Pressmeddelanden