Swedish landscape

Nordea: Stockholm tappar mot resten av landet

Pressmeddelande | 2024-02-20 06:00

Skillnaderna i tillväxt mellan olika delar av landet är fortsatt stora i spåren av pandemin, inflation och höga räntor. Läget är särskilt utmanande i Stockholm som tappar fart jämfört med resten av Sverige. Norrlandsregionerna går bäst med fortsatt urstarka arbetsmarknader. Detta visar Nordeas Regionala Utsikter.

– Arbetslösheten är stabil i Norrland till skillnad mot övriga riket där arbetslösheten ökar. Storstadsregionerna har generellt de största tillväxtutmaningarna och tuffast är det i Stockholm, säger Nordeas chef för makroekonomisk analys Susanne Spector.

Bostadsbyggandet är ett tema i rapporten. Bostadsbyggandet är 60 procent lägre än toppåret 2021. De regionala skillnaderna är stora. Nedgången är minst i Gävleborg, där antalet nya bostäder bara har fallit med 10 procent, medan tappet i Blekinge är på hela 90 procent. Samtidigt växer befolkningen långsammare, vilket talar för ett dämpat bostadsbyggande även framöver.

– Kommuner med ambitiösa befolkningsmål har utmaningar. Många kommuner kommer inte att nå sina mål då befolkningen helt enkelt inte räcker till. För första gången på över ett decennium minskar befolkningen i flera regioner.

Regionernas BNP (BRP) krymper i de flesta regionerna i år. I ett längre perspektiv väntas Övre Norrland behålla toppositionen i tillväxtligan. Mellersta Norrland har också växlat upp och väntas placera sig på en andraplats under perioden 2019–2025. Att Mellersta Norrland flyttar fram sina positioner visar att tillväxten i norr breddas.

– Regionerna går i otakt. Sydsverige som hade det kämpigt förra året visar tydligare tecken på en vändning i år. Samtidigt som tillväxten i Västsverige dämpas efter förra årets goda utveckling.

Skillnaderna mellan olika regioner är stora, precis som skillnaderna mellan olika branscher. Räntekänsliga delar av ekonomin, som bostadsbyggandet och hushållens konsumtion, har sett betydande nedgångar.

– Delar av tillverkningsindustrin har haft det tufft i spåren av svagare global efterfrågan samtidigt som den svenska exporten varit oväntat stark under de senaste åren. Nu har fordonsindustrins orderböcker betats av vilket tynger Västsverige, medan basindustrin i norr skickar ljusare signaler, säger Susanne Spector.

 

Bruttoregionprodukt, BRP, fasta priser (y/y %)20222023P2024P2025PTotal tillväxt 
2019–2025
Västsverige4,90,5- 1,02,09,6
Sydsverige1,7- 1,00,02,57,4
Småland och öarna1,5- 1,5- 1,01,56,6
Stockholm1,3- 0,5- 0,52,56,4
Östra Mellansverige4,4- 1,5- 1,01,58,9
Norra Mellansverige4,0- 0,50,01,05,0
Mellersta Norrland5,80,50,51,511,0
Övre Norrland3,20,00,52,012,8

 

Läs hela rapporten här.

 

 
För ytterligare information:

Susanne Spector, chef makroekonomisk analys, +46 10 157 16 25

Hugo Laigar, presskommunikatör, +46 73 574 58 08

 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Pressmeddelanden
Ekonomi