Nordea slutför fjärde programmet för återköp av aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2024-02-22 16:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
22 februari 2024, kl. 17.00 EET

Nordea har nu slutfört sitt fjärde program för återköp av egna aktier som tillkännagavs i april 2023. Under perioden 28 april 2023 till 21 februari 2024 återköpte Nordea 97 406 133 egna aktier (FI4000297767) till ett genomsnittligt pris per aktie på 10,26 euro.

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea återköp av aktier till ett värde av upp till 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som den ordinarie bolagsstämman 2023 gav styrelsen. Syftet med aktieåterköpen är att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och generera en hållbar avkastning till aktieägarna genom att minska Nordeas överskottskapital. Sedan det första återköpsprogrammet inleddes i oktober 2021 har Nordea delat ut 5,5 md euro till sina aktieägare genom att återköpa 544 miljoner aktier till ett genomsnittligt pris per aktie på 10,09 euro.

Nordea återköpte aktierna genom offentlig handel på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav (riktade återköp). De återköpta aktierna ogiltigförklarades månadsvis.

Återköpen inom ramen för det fjärde återköpsprogrammet minskade bolagets fria egna kapital med 1,0 md euro. Nordea innehar nu 15 912 565 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Nordea räknar med att fortsätta använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital till Nordeas aktieägare i enlighet med Nordeas kapital- och utdelningspolicy.

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 17.00 EET den 22 februari 2024.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.