Annual Report 2024

Nordea har publicerat sin rapportering för 2023

Ordinarie bolagsstämma | 2024-02-26 08:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Bokslut och verksamhetsberättelse
26 februari 2024, kl. 9.00 EET

Nordea har idag publicerat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen innehåller revisorgranskade finansiella rapporter, förvaltningsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsnoterna. Nordea har idag även publicerat sin ersättningsrapport för styrande organ för 2023 och den nya ersättningspolicyn för styrande organ.

2023 medförde utmaningar på många olika områden. De geopolitiska spänningarna var höga i och med att Ryssland fortsatte sitt tragiska krig mot Ukraina. Den komplicerade och mycket ledsamma situationen i Mellanöstern visade återigen hur bräcklig vår omvärld kan vara. Det ekonomiska läget var tufft för många hushåll och företag med stigande priser som fick centralbankerna att höja räntorna ytterligare. Trots de utmanande förhållandena blev det ett starkt år för Nordea – och våra resultat gör oss till en av de bäst presterande bankerna i Europa.

”Under vår 200-åriga historia har vi alltid strävat efter att vara en trygg och stark bank och stötta våra kunder oavsett konjunkturläge – och 2023 var inget undantag. Vi bibehöll en nära kontakt med våra kunder för att hela tiden ha en aktuell bild av hur deras läge och behov förändrades. Genom vårt proaktiva förhållningssätt kunde vi upprätthålla en hög affärsaktivitet och leverera starka finansiella resultat. Vår vision är alltjämt densamma – att vara förstahandsvalet för kunder som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster”, skriver vd och koncernchef Frank Vang-Jensen i vd-ordet i årsredovisningen.

Halvvägs in i strategiperioden 2022–2025 har Nordea gjort stora framsteg när det gäller sina strategiska mål. Nordeas fokus är fortsatt att skapa de bästa kundupplevelserna i alla kanaler samt driva fokuserad och lönsam tillväxt, och höja den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten.

För att uppnå dessa prioriteringar har Nordea två nyckelområden. Det ena är att bli en digital föregångare, med vetskap om att digital teknik är ett måste för att kunna erbjuda exceptionella banktjänster idag och i framtiden. Det andra är att integrera hållbarhet i kärnan av Nordeas verksamhet, samtidigt som vi strävar efter att stötta våra kunder i deras omställning till hållbara affärsmodeller.

Användningen av digitala tjänster var rekordhög under 2023. Antalet inloggningar till Nordeas bankappar och nätbanker uppgick till 1,4 miljarder, en ökning med 13 procent jämfört med 2022. Under året hölls över en miljon rådgivningsmöten med privat- och företagskunder, en ökning med 9 procent jämfört med 2022.

Under de senaste två åren har Nordea förmedlat 135 md euro i hållbar finansiering och är därmed en god bit på vägen mot målet till 2025 på 200 md euro. Nordea har också gjort stora framsteg när det gäller minskade koldioxidutsläpp. Hittills har de finansierade utsläppen i Nordeas utlåningsportfölj minskat med 29 procent jämfört med 2019, vilket innebär att Nordea är i fas för att nå målet om att minska utsläppen med 40–50 procent till 2030.

Årsredovisningen, bolagsstyrningsrapporten, ersättningsrapporten för styrande organ och ersättningspolicyn för styrande organ finns tillgängliga på nordea.com.

Nordea publicerar även sin årsredovisning i enlighet med kraven för det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF). Auktoriserade revisorer på PricewaterhouseCoopers Oy har överlämnat en oberoende revisionsrapport rörande Nordeas ESEF-bokslut. Årsredovisningen på svenska i ESEF-format finns i den zip-fil som bifogas detta börsmeddelande och på nordea.com.

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.00 EET den 26 februari 2024.

 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents