Nordea lanserar nytt säkerhetspaket mot bedrägerier – Tillval Försiktig

Pressmeddelande | 2024-04-15 07:30

Som ytterligare ett steg i arbetet med att försvåra för bedragare lanserar Nordea Tillval Försiktig, ett paket med tillval som begränsar möjligheten att snabbt föra över pengar. Tillval Försiktig innehåller bland annat sänkta beloppsgränser, geografiska betalningsbegräsningar och tidsfördröjda transaktioner.

Bedrägerier och ekonomisk brottslighet är ett samhällsproblem där alla måste göra vad de kan för att bryta trenden. Nordea har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att försvåra för bedragare och öka tryggheten för kunderna. Transaktioner övervakas löpande och genom personliga beloppsbegränsningar stoppas transaktioner som avviker stort från kundens normala mönster.

I februari lanserade Nordea ett nytt sparkonto, Sparkonto Extra, med tidsfördröjda transaktioner. Många som blivit bedragna har anat misstanke snart efter att bedrägeriet ägt rum. Med tre dagars fördröjd utbetalning har man tid att kontakta polisen och banken för att stoppa transaktionen om det rör sig om ett misstänkt bedrägeri.

Nu är det dags för ytterligare ett initiativ. Från och med idag, den 15 april, erbjuder Nordea sina kunder Tillval Försiktig, ett paket med tillval som begränsar möjligheten att snabbt föra över pengar och som försvårar för kriminella att genomföra bedrägerier. I Tillval Försiktig ingår:

  • Sänkta beloppsgränser
  • Avaktivering av utlandsbetalningar
  • Sparkonto Extra (tre dagars fördröjd utbetalning)
  • Kortköp enbart i Norden

– Bedragare försöker ofta utnyttja osäkerhet hos oss som individer. Genom lögner får de oss att känna oss stressade och göra saker som vi inte annars skulle gjort. Med Tillval Försiktig kan våra kunder på ett enkelt sätt begränsa vilka tjänster som ska vara aktiverade. På så vis kan kunderna ytterligare minska risken att bli manipulerad att utföra transaktioner där pengarna hamnar i bedragarnas fickor, säger Per Långsved chef för den svenska privatmarknaden och Sverigechef Nordea.

Tillval Försiktig passar de kunder som upplever osäkerhet vad gäller den digitala tekniken och som inte har behov av att snabbt kunna genomföra transaktioner.

– Utvecklingen av digitala tjänster i samhället har gått snabbt och idag gör vi allt mer med ett par knapptryck på mobilen. Det gäller även banktjänster. Detta är något som uppskattas av de flesta kunder, men vi vet att det finns kunder som upplever en osäkerhet kring den digitala tekniken. Tillval Försiktig har vi utvecklat med dem i tankarna, säger Per Långsved.

Nordea har redan tidigare vidtagit ett flertal åtgärder för att förhindra finansiell brottslighet och investerat cirka 1,5 miljarder euro i detta område. Utöver beloppsgränser och övervakning av transaktioner har Nordea bland annat ersatt tidigare bank-dosor med säkrare QR-dosor, infört tvingande ID-kontroller vid nedladdning av BankID, infört anti-spoofing kontroller av telefonnummer och sms. Dessutom arbetar banken löpande med informationskampanjer och informationsträffar med utsatta grupper för att sprida kunskap om hur man undviker bedrägerier.

– Sammanlagt ser vi att Nordeas arbete ger goda effekter och att antalet telefonbedrägerier mot äldre har minskat markant hos Nordea. Vi som bank vill göra mer och då bedragarna ständigt utvecklar sina metoder och tillvägagångssätt behöver vi göra detsamma. Nordea jobbar outtröttligt för att kontinuerligt förbättra våra bedrägerihindrande åtgärder och vi stoppar bedrägerier varje dag, säger Per Långsved.

För mer information
Hugo Laigar, presskommunikatör, +46 73 574 58 08

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Säkerhet och bedrägeri
Nordea
Pressmeddelanden