Förändringar i Nordeas innehav av egna aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2024-05-03 11:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
3 maj 2024, kl. 12.00 EET

Sammanlagt 915 egna aktier som innehades av bolaget har idag överlåtits utan vederlag till deltagare i Nordea Bank Abp:s program för rörlig ersättning.

Baserat på styrelsens beslut som tillkännagavs den 21 mars 2024, har Nordea överlåtit 915 egna aktier, som innehades av bolaget, för att fullgöra sina åtaganden gentemot deltagarna i programmen för rörlig ersättning.

Efter överlåtelsen av egna aktier innehar Nordea 3 513 966 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 12.00 EET den 3 maj 2024.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.