Direktivet for markeder i finansielle instrumenter

Policies for investment services-266x150

Mere harmoniseret håndtering af investeringsydelser

Investeringsydelser blev harmoniseret i EU 1. november 2007 som følge af direktivet for markeder i finansielle instrumenter, også kaldet MiFID. Direktivet vil påvirke alle kunder, som benytter sig af investeringsydelser. Direktivet påvirker bl.a. værdipapirhandel med aktier, investeringsforeninger og fonde, obligationer og afledte finansielle instrumenter, investeringsrådgivning og kapitalforvaltning.

Direktivets hovedformål er at styrke beskyttelsen af investorerne, øge harmoniseringen af investeringsydelser samt øge konkurrencen i finanssektoren i EU.

Nordea har allerede en høj standard for håndteringen af kunder i de nordiske lande. Vi har dog også tilpasset både procedurer og praksis i henhold til de nye regler for derved at gøre det så let som muligt for vores kunder. Reglerne gælder for både privatkunder og erhvervskunder.

Kunder behøver ikke at gøre noget som følge af de nye regler.

Vi vil:

  • Klassificere alle kunder, der køber investeringsydelser af os.
  • Vurdere, om en given ydelse er egnet for kunden.
  • Sørge for den bedst mulige udførelse af kundeordrer.
  • Give kunder en sammenfatning af vores politik for håndtering af interessekonflikter.