Direktivet for markeder i finansielle instrumenter

Det reviderede direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) og det nye regulativ om markeder for finansielle instrumenter træder i kraft 3 januar 2018 og repræsenterer en større revision og udvidelse af de eksisterende MiFID krav (fra 2007).

Det reviderede MiFID direktiv og det nye MiFIR regulativ betegnes almindeligvis som MiFID II. Overholdelse af MiFID II er en forudsætning for licens til at drive investeringstjenester inden for den europæiske union. 

MiFID II påvirker primært oplysningen af information til kunderne, regler for produktstyring, incitament systemer, gennemførelsesregler, førhandelsregler og regler for gennemsigtighed efter handel, transaktionsrapportering og handelsforpligtelser. 

Nordea havde allerede høje standarder for kundehåndtering i de nordiske lande, ikke desto mindre er procedurer og praksis blevet tilpasset de nye regler. Disse regler gælder både for private og erhvervskunder.

Nordea vil bestræbe sig på at:

  • Klassificere alle vores kunder, der modtager investeringstjenester fra os
  • Vurdere egnetheden af en service for vores kunder
  • Give vores kunder ”best execution” når vi udfører deres ordrer
  • Give vores kunder et resumé af vores interessekonfliktspolitik 

Nordea er et handelssted i henhold til MIFID II og offentliggør derfor kvartalsrapporter om kvaliteten af ordreudførelsen (RTS 27)

Viser 20 ud af 40 resultater

Viser 20 ud af 40 resultater