FATCA

Som konsekvens af den amerikanske FATCA-lovgivning (Foreign Account Tax Compliance Act) har mange land og USA indgået en aftale om at udveksle oplysninger. Aftalen betyder, at finansielle institutter skal identificere og indberette de samlede beløb på konti, der tilhører amerikanske personer til SKAT, som så videregiver de indberettede oplysninger til de amerikanske skattemyndigheder (IRS). I Rusland og Schweiz rapporterer finansielle institutioner direkte til IRS.

En amerikansk person er en person, som er bosiddende i USA, er amerikansk statsborger (herunder dobbelt statsborgerskab) eller har et Green Card (permanent arbejds- og opholdstilladelse i USA), eller en virksomhed, som er registreret i USA.

Har du modtaget et brev fra Nordea, hvor vi beder om information fra dig, bedes du udfylde en af nedenstående blanketter og sende den til os i henhold til instruktionerne i brevet. Brug nedenstående links for at åbne blanketterne. Blanketterne du finder på nedenstående links er erstattet af de tidligere brugte blanketter W-8BEN, W-8BEN og W9.

 

Kunde

Blanket

Information

Privatpersoner

Egenerklæring for fysiske personer (pdf, 521 KB) - erstatter tidligere brugte blanketter W-8BEN og W9

Instruktioner til at udfylde blanketten er fundet inde i blanketten
Virksomheder

Egenerklæring for juridiskepersoner (pdf, 1 MB) - erstatter tidligere brugte blanket W8BEN-E

Instruktioner til at udfylde blanketten er fundet inde i blanketten

Har du brug for yderligere blanketter, kan du finde dem på IRS's hjemmeside.

Har du spørgsmål, kan du finde svar på hyppigt stillede spørgsmål i listen nedenfor eller kontakte telefonbanken (+45 70 33 33 33)

Bemærk, at Nordea ikke yder skatterådgivning i relation til FATCA. Har du skatterelaterede spørgsmål, anbefaler vi dig at kontakte en skatterådgiver eller se IRS's hjemmeside 

  • Foreign Account Tax Compliance Act