Rahoitusvälineiden markkinat direktiivi

Sijoituspalveluiden lainsäädäntö uudistuu Euroopan laajuisesti. MiFID II on uusi versio Markets in Financial Instruments -direktiivistä, joka astuu voimaan 3.1.2018. 

Sen tavoitteena on lisätä muun muassa rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja sijoituspalveluiden vertailtavuutta, mikä on hyvä asia sijoittajille ja koko toimialalle. Sijoittajat saavat aiempaa enemmän tietoa sijoituspäätöksiensä tueksi. Samalla määritellään tarkemmin, mille asiakasryhmälle eri sijoitustuotteita voi myydä. 

Konkreettiset hyödyt

  • sijoitustuotteiden vertaileminen helpottuu
  • sijoitusvaihtoehtojen kirjo laajenee
  • sijoitusneuvonnan osaamisvaatimukset tiukentuvat 
  • osaamisen taso yhtenäistyy toimialalla. 

Lisäksi kysymme entistä tarkempia kysymyksiä asiakkaan yksilöllisen tilanteen kartoittamiseksi.

Koska Nordea toimii kaupankäyntipaikkana, se julkaisee neljännesvuosittain MiFID II -direktiivin mukaisen toimeksiantojen toteuttamisen laatua koskevan raportin (RTS 27).

Näyttää 20 hakua 37 tuloksesta

Näyttää 20 hakua 37 tuloksesta