Rahoitusvälineiden markkinat direktiivi

Sijoituspalveluiden lainsäädäntö uudistuu Euroopan laajuisesti. MiFID II on uusi versio Markets in Financial Instruments -direktiivistä, joka astuu voimaan 3.1.2018. 

Sen tavoitteena on lisätä muun muassa rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja sijoituspalveluiden vertailtavuutta, mikä on hyvä asia sijoittajille ja koko toimialalle. Sijoittajat saavat aiempaa enemmän tietoa sijoituspäätöksiensä tueksi. Samalla määritellään tarkemmin, mille asiakasryhmälle eri sijoitustuotteita voi myydä. 

Konkreettiset hyödyt

  • sijoitustuotteiden vertaileminen helpottuu
  • sijoitusvaihtoehtojen kirjo laajenee
  • sijoitusneuvonnan osaamisvaatimukset tiukentuvat 
  • osaamisen taso yhtenäistyy toimialalla. 

Lisäksi kysymme entistä tarkempia kysymyksiä asiakkaan yksilöllisen tilanteen kartoittamiseksi.

Koska Nordea toimii kaupankäyntipaikkana, se julkaisee neljännesvuosittain MiFID II -direktiivin mukaisen toimeksiantojen toteuttamisen laatua koskevan raportin (RTS 27).

Quality of Execution Q2 2018 RTS 27

Quality of Execution Q3 2018 RTS 27

Quality of Execution Q4 2018 RTS 27

Quality of Execution Q1 2019 RTS 27

Näyttää 20 hakua 34 tuloksesta

Näyttää 20 hakua 34 tuloksesta