Rahoitusvälineiden markkinat direktiivi

Yhdenmukaistetut sijoituspalvelut

Sijoituspalvelut yhdenmukaistuivat EU:ssa 1. marraskuuta 2007 rahoitusvälineiden markkinat direktiivin (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) myötä. Direktiivi vaikuttaa kaikkiin sijoituspalveluja ostaviin asiakkaisiimme. Vaikutukset näkyvät muun muassa osake, rahasto, joukkovelkakirja ja johdannaiskauppoihin liittyvässä arvopaperinvälityksessä, sijoitusneuvonnassa ja omaisuudenhoidossa.

Direktiivin keskeisenä tavoitteena on parantaa sijoittajansuojaa, yhdenmukaistaa sijoituspalveluja ja lisätä kilpailua rahoitusalalla EU:n sisällä.

Nordean asiakaspalvelu on jo ennestään korkeatasoista pohjoismaiseen tapaan. Olemme kuitenkin muokanneet sekä menettelytapojamme että käytäntöjämme uusien sääntöjen mukaisiksi, jotta toiminta sujuisi mahdollisimman helposti asiakkaidemme kannalta. Säännöt koskevat sekä henkilö että yritysasiakkaita.

Asiakkaiden ei tarvitse ryhtyä itse mihinkään toimiin uusien sääntöjen vuoksi.

Me Nordeassa

  • luokittelemme sijoituspalveluja ostavat asiakkaamme eri ryhmiin
  • arvioimme palvelun soveltuvuuden asiakkaalle
  • toteutamme asiakkaan toimeksiannot parhaalla mahdollisella tavalla
  • toimitamme asiakkaillemme tiivistelmän eturistiriitoja koskevista periaatteistamme.

Lisätietoa MiFID-direktiivistä on saatavilla osoitteessa www.nordea.fi