Funding maturity profile

Denne siden finnes ikke på ditt språk og vises derfor på engelsk.

Maturity profile for long term funding

As of 31 December 2019, EURbn

Senior non preferredSenior preferredCovered bonds Nordea Mortgage BankCovered bonds Nordea EiendomskredittCovered bonds Nordea Hypotek
20208,832,410,834,74

2021


5,631,402,087,13
2022
6,152,872,258,47
20232,381,862,372,065,53
20240,040,251,151,825,03
20250,052,491,130,060,02
20261,211,640,490,58
20271,002,220,05
2028-0,250,420,890,120,21