Direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)

Nytt europeisk regelverk (MiFID II) gir deg som investor og kunde større grad av åpenhet og beskyttelse. 

Nordea fornyer sine investeringstjenester og forbedrer investorbeskyttelsen ytterligere. 

Fra 1. januar 2018 vil nye europeiske regler som omfatter handel i finansielle instrumenter (MiFID II) tre i kraft. 

Som investor og kunde i Nordea innebærer de nye reglene at du vil motta mer detaljert informasjon omkring dine investeringer.  Du trenger ikke å foreta deg noe, da endringene vil skje automatisk.

Nordea er en markedsplass i henhold til MIFID II og vil derfor publisere kvartalsvise rapporter om kvaliteten på ordreutførelsen (RTS 27)

Viser 20 av 40 resultat

Viser 20 av 40 resultat