Direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)

Mer harmonisert håndtering av investeringstjenester

Investeringstjenester ble harmonisert i EU fra 1. november 2007 da MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) trådde i kraft. Direktivet vil berøre alle kunder som kjøper investeringstjenester. Blant annet vil det påvirke meglervirksomheten innenfor aksjer, fond, obligasjoner og derivater, investeringsrådgivning og kapitalforvaltning.

Hovedmålet for direktivet er å gjøre investorvernet bedre, harmonisere investeringstjenestene og øke konkurransen innen finanssektoren i EU.

Nordea har allerede en høy standard på kundehåndteringen i likhet med den nordiske sektoren som helhet. Men vi har også tilpasset både rutiner og praksis i henhold til det nye regelverket for å gjøre det så enkelt for kundene som mulig. Reglene gjelder både for person- og bedriftskunder. Kundene trenger ikke foreta seg noe i forbindelse med det nye regelverket.

Vi skal:

  • klassifisere alle kundene som kjøper investeringstjenester hos oss
  • vurdere om tjenesten er egnet for kunden
  • utføre ordren på best mulig måte for kunden
  • gi kundene et sammendrag av våre retningslinjer for interessekonflikter.

Mer informasjon om MiFID finner du på www.nordea.no