FATCA

Som følge av den amerikanske skatteloven FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) har USA inngått avtaler med rundt 100 land som pålegger finansinstitusjoner å innrapportere samlede beløp på kontoer som tilhører "amerikanske personer" til lokale skattemyndigheter som så rapporterer videre til skattemyndighetene i USA (US Internal Revenue Service, IRS). I Russland og Sveits rapporterer finansinstitusjonene direkte til IRS.

"Amerikanske personer" defineres som personer som er bosatt i USA, har amerikansk statsborgerskap (også ved dobbelt statsborgerskap) eller har permanent oppholdstillatelse (Grønt kort), samt virksomheter som er registrert i USA.

Hvis du har mottatt et brev fra Nordea hvor det står at du må gi oss informasjon om dette, ber vi deg fylle ut ett av skjemaene under og returnere det til oss som beskrevet i brevet.

 

Kunde

Skjema

Hjelp

PersonkunderEgenerklæring for personkunder (pdf, 772 KB) - erstatter W8-BEN og W9Instruksjoner om utfylling finner du i skjemaet.
Juridiske enheter

Egenerklæring for juridiske enheter (pdf, 1 MB) - erstatter W8-BEN og W9 

Instruksjoner om utfylling finner du i skjemaet. 

Hvis du trenger et annet skjema, finner du det på IRS' hjemmeside

Hvis du har spørsmål, kan du lese Spørsmål og Svar under eller kontakte nærmeste kundesenter (+47 915 06001). 

Nordea kan dessverre ikke tilby skatterådgivning i forhold til FATCA. For spørsmål om skatt ber vi deg kontakte din profesjonelle skatterådgiver eller lese IRS' hjemmeside

  • Foreign Account Tax Compliance Act