2023-02-08 09:49

5 tips för att förbättra företagets likviditet

Inflation och höjda räntor i kombination med höga kostnader på el och insatsvaror har satt press på kassaflödena för små- och medelstora företag. Med en stundande lågkonjunktur runt hörnet är det bra att se över företagets intäkter och kostnader. Åsa Allder, Chef för Småföretagarmarknaden Nordea, och Tomas Signell, Chef för Sparandeaffären Företag Nordea, delar här med sig av sina tips kring vad företag kan göra för att förbättra sin likviditet och trygga företaget på både kort- och långsikt.
Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden, Tomas Signell, chef för sparandeaffären.

Nordeas experter spår i den senaste konjunkturrapporten att 2023 blir ett tufft år för många hushåll och företag. Riksbankens räntehöjningar förväntas få effekt och resultera i en minskad ekonomisk tillväxt och vikande efterfrågan. Detta kommer framförallt slå på konjunkturkänsliga branscher såsom bygg-, hotell- och restaurang. Men en ljusglimt är att såväl inflationen som räntan väntas toppa under året. 

I det här läget kan det vara bra för företag att se över och få kontroll på sina kassaflöden.

- Kassaflödet kan liknas vid företagets blodomlopp, det visar hur pengar rör sig in och ut ur verksamheten. Om inte kassaflödet är bra, mår heller inte företaget bra. Genom att ha koll på sitt kassaflöde så får du en bättre uppfattning om hur företaget mår rent ekonomiskt. Negativt kassaflöde leder i värsta fall till att man inte kan betala sina fakturor eller löner. Det kan leda till extrakostnader i form av avgifter, räntor och i värsta fall betalningsanmärkningar. Är kassaflödet istället positivt mår företaget bra och det är enklare att planera investeringar och stimulera tillväxt säger Åsa Allder, Chef för Småföretagarmarknaden på Nordea.  

Kassaflödet kan liknas vid företagets blodomlopp, det visar hur pengar rör sig in och ut ur verksamheten. Om inte kassaflödet är bra, mår heller inte företaget bra

Åsa Allder, chef för småföretagarmarknaden, Nordea.

5 tips för att förbättra företagets likviditet

Först och främst är det bra att få koll på sin likviditet, det vill säga veta hur företagets kostnader och intäkter ser ut och hur eventuella kostnadsökningar skulle kunna slå.  

Det är också viktigt att tänka på att det inte bara handlar om att sänka kostnader, det kan också finnas stora möjligheter med att skruva på intäktssidan, något som kan ha större effekt på sikt.

Här är fem tips på hur du kan gå tillväga för att förbättra företagets likviditet:

1. Förläng betaltider till leverantörer och förkorta betalningsvillkor till kunder.

2. Sälj- eller belåna dina fakturor för att frigöra kapital.  

3. Avsluta konsultkontrakt och onödiga licenser.

4. Se över intäktssidan, kan du till exempel förändra din prisstrategi eller nå ut till nya målgrupper?

5. Prata med din bank om ditt rörelsekapital och hur du finansierar din verksamhet för ett mer hållbart företagande.

Om du har överskottslikviditet – sätt pengarna i arbete

Bra likviditetshantering skapar också möjligheter. Genom att ha koll på hur mycket pengar som behövs i verksamheten kan man också planera för att trygga bolaget på sikt.

 - Lite förenklat kan man säga att bra och aktiv likviditetshantering minskar det totala behovet av likviditet. På så sätt frigörs medel i företaget som du istället kan använda som buffert eller investera i tillväxt och ökad lönsamhet, säger Tomas Signell, Chef Sparandeaffären Företag, Nordea.

I mer oroliga tider är det extra viktigt att man har en buffert för att kunna möta ökade kostnader som kan slå på kassaflödet.

- Två exempel på återkommande finansiella risker som slår direkt på kassan och likviditeten är valuta- och ränterisker. Om valutakurser eller räntan ändras kan storleken på dina in- och utbetalningar förändras snabbt och mycket, fortsätter Tomas Signell.

Två exempel på återkommande finansiella risker som slår direkt på kassan och likviditeten är valuta- och ränterisker.

Tomas Signell, Chef för Sparandeaffären Företag, Nordea

När företaget frigjort kapital är det också viktigt att se till att det också sätts i arbete, det vill säga förräntas. Hur de placeras beror på sparhorisont.

- Din operationella kassa ska ju vara tillgänglig och ligga på ett rent transaktionskonto. Bufferten bör ligga tryggt men ändå med möjlighet till avkastning, till exempel på ett sparkonto eller i en fastränteplacering. Beroende på sparhorisont och riskaptit kan sen överskottslikviditeten placeras med möjligheter till en högre avkastning, avslutar Tomas.

Få koll på företagets kassaflöde och likviditet

  • Företagets kassa varierar i allmänhet till följd av interna orsaker, såsom investeringar och strategiska ändringar, och externa orsaker som förändrad konjunktur. 
  • Med kassaflöde avses kontanter som strömmar in i och ut ur företaget, dvs. ”flöde”. Till skillnad från likviditeten ger kassaflödet dock inte i sig en tillförlitlig bild av företagets betalningsberedskap.
  • Med likviditet avses kort och gott företagets betalningsförmåga och beredskap, dvs. företagets förmåga att återbetala sina kortfristiga skulder. 
Hur får jag balans i företagets kassaflöde? Läs vår likviditetsguide

Företagets sparande - på kort- och lång sikt

  • Du som äger och driver företag behöver fundera på hur företagets kapital ska hanteras.
  • Kortsiktigt handlar det om att få kontroll över likviditeten samt att skapa en buffert så att företaget klarar sig igenom oförutsedda händelser.
  • På längre sikt kan det finnas behov av investeringar för att företaget ska kunna växa och öka sin lönsamhet. Och när företaget har samlat vinstmedel som inte behövs i verksamheten är det bra att tänka till kring hur det permanenta överskottet ska placeras.
Hur mycket ska företaget spara? Läs vår sparguide
Finansiering
Entreprenörskap