2018-03-13 15:20

5 vanliga missförstånd om förslaget om flytt av huvudkontor

Det har cirkulerat en rad missuppfattningar om bakgrunden till förslaget att flytta Nordeas huvudkontor och moderbolag. Här reder vi ut de vanligaste.
nordea-headquarters-sthlm-2

1. ”Nordea lämnar Sverige"

Det är ett vanligt missförstånd att Nordea inte ska finnas kvar i Sverige om vi flyttar huvudkontoret. Vi på Nordea Sverige är kvar i Sverige på samma sätt som förut för våra kunder. Det är endast ett fåtal personer knutna till vår VD som skulle flytta med huvudkontoret till Finland. Våra kunder kommer att ha samma bank, samma konto och samma telefonnummer som de har haft innan. 
Flytten av huvudkontoret till den europeiska bankunionen och Finland skulle ge oss stabila lagar och regleringar, vilket skulle göra att vi får mer tid till att utveckla produkter och tjänster till våra kunder, vilket är det allra viktigaste för oss. Vi gör stora investeringar i vårt digitala erbjudande så att vi kan bli en bättre bank för våra kunder – mer personlig, alltid tillgänglig och enkel att ha att göra med.

2. ”Nu kommer Nordea stänga kontor och säga upp personal”

Under 2017 presenterade vår ledning ett förändringsarbete i banken som bland annat innebär personalförändringar. Det är en del i ett långsiktigt arbete för att möta kunders ändrade beteende. Den är helt oberoende var vårt huvudkontor ligger. 
Våra kunder väljer att kontakta oss mer och mer online och att de föredrar att använda sin mobiltelefon till att utföra sina bankärenden direkt. Vi ser också hur allt färre använder kontanter. 
Kunderna vill ha en bank som är tillgänglig dygnet runt när de själva behöver ställa frågor, föra över pengar, starta konto eller betala räkningar. Därför utvecklar vi en sådan bank för våra kunder med fler sätt att nå oss via dator eller mobil, var man än bor och när man än vill.  

3. ”Nordea vill slippa betala avgifter och skatter” 

Nordea är en av de största skattebetalarna i varje enskilt nordiskt land – däribland Sverige. De senaste tio åren har Nordea betalat 9 miljarder euro, motsvarande omkring 90 miljarder kronor, i bolagsskatter. Det kan vi göra tack vare att vi driver banken på ett affärsmässigt sätt. 
Vi sysselsätter cirka 32 000 personer, framför allt i Norden. Cirka 7 000 av dessa arbetar i Sverige. Utöver att dessa människor får en inkomst att leva på genererar det ytterligare skatteinkomster i form av inkomstskatt. Dessutom betalade Nordea in ytterligare 496 miljoner euro, motsvarande 5 miljarder kronor, i sociala avgifter för 2017, och sådana avgifter kommer vi fortsätta att betala. 
Vi förser 11 miljoner kunder med tjänster och produkter som möjliggör att företag kan starta och expandera, hus kan byggas, butiker kan ta betalt för sina varor och människor kan spara pengar och planera sin privatekonomi. Vår verksamhet och våra tjänster till våra kunder kommer fortsätta på alla våra nordiska hemmamarknader oavsett var huvudkontoret ligger. 
2017 delade Nordea ut 2,7 miljarder euro, motsvarande 27 miljarder kronor, till våra aktieägare vilka till stor del utgörs av svenska pensionssparare, fondsparare och försäkringsbolag. Att börsbolag utvecklas väl och kan betala utdelning är nödvändigt för att säkra svenska pensioner. Det kan Nordea göra eftersom vi driver banken på ett affärsmässigt sätt – det är att ta ansvar. 

4. ”Nordea vill bara tjäna mer pengar” 

Tjänar banker för mycket pengar? Frågan är relevant. 
Svenska banker är lönsamma - det är en förutsättning för att serva våra kunder på bästa sätt och för att utveckla ny teknologi och produkter för dem. Det är också en förutsättning för att kunna betala skatt till samhället, utdelningar till pensionsfonder och andra ägare och för att få ett gott kreditbetyg vilket i sin tur gör att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga tjänster.  
Men tjänar vi för mycket pengar? Mäter man Nordeas avkastning på eget kapital så är bankens lönsamhet i själva verket lägre än snittet bland svenska börsbolag.

5. ”Nordea vill bara slippa tuff reglering”

Inte alls. Reglering behövs för att garantera finansiell stabilitet och en hög nivå av trygghet för både banker och kunder. Nordea vill ha strikt övervakning – även framöver. 
Genom att flytta till den europeiska bankunionen kommer vi att bli strikt övervakade, vilket är något vi välkomnar. Nordea är en nordisk bank med en balansräkning som är ungefär två gånger större än BNP i någon av de nordiska ekonomierna. Som en av Europas största och starkaste banker anser vi att det är en fördel att vara reglerad på koncernnivå av den starkaste tillsynsmyndigheten i Europa, det vill säga Europeiska centralbanken, ECB. Vi får lika villkor och förutsägbarhet genom att vi övervakas på samma sätt som andra relativt stora europeiska banker.
Den gemensamma tillsynsmekanismen, SSM, är systemet för banktillsyn i Europa och har som mål att se till att det europeiska banksystemet är säkert och sunt och att öka finansiell stabilitet. SSM har stora resurser i form av övervakning, är specialiserade och går på djupet. Det gör att kunderna kan känna sig trygga med Nordea.

Vill du läsa mer om hur det låg till med skatterna på 90-talet? Vi reder ut hel del frågetecken här. 

Om oss