Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Alfa Laval-aktien gynnas av fokus på energieffektivisering

Martin Björsell

2022-12-12 14:56

Alfa Laval är ett välkänt svenskt verkstadsbolag som jag menar har en väldigt intressant exponering mot strukturell tillväxt. Dessutom är det ett bolag som kännetecknas av stabilt hög lönsamhet och lång historik av goda marknadsandelar.

Alfa Laval tillhandahåller lösningar och produkter till värmeöverföring, separering och flödeshantering. De har normalt relativt stora marknadsandelar och deras styrka återfinns inom produkter med högt teknikinnehåll med starka varumärken. Knappt en tredjedel av koncernens försäljning kommer från eftermarknadsförsäljning, vilket är en styrka.

För mig är Alfa Laval ett högkvalitativt bolag med en tydlig exponering mot hållbarhetstemat. De väntas dra nytta av ett ökat fokus på energieffektivisering drivet av behovet av minskat energianvändande i byggnader. En omställning av Europas energisystem kan också ge extra tillväxt i efterfrågan på värmeväxlare till värmepumpar. Med en försäljning av värmeväxlare som utgör ca 40 procent av gruppen är det en viktig källa för tillväxt i många år framöver. Den här omställningen drivs av den politiska agendan och behovet att minska koldioxidutsläppen. Samtidigt har höga energipriser kortat återbetalningstiden för den här typen av investeringar vilket hjälper till att driva efterfrågan. Det är en nisch med höga kvalitetskrav som historiskt varit mycket lönsam för Alfa Laval.

Även affärsområdet Food & Water väntas fortsatt ha en god tillväxt delvis med hjälp av ökad efterfrågan på färdiglagad mat och på resurseffektiva försörjningskedjor i utvecklingsländer. Samtidigt är rent vatten en knapp naturresurs i många delar av världen där Alfa Lavals lösningar bidrar till minskad vattenförbrukning i industriella processer och till förbättrad vattenkvalitet. Jag räknar samtidigt med att tillväxten inom Marin-divisionen får stöd av övergången till alternativa bränslen som t ex gas.

När vi blickar in i nästa år spår jag en vinsttillväxt på drygt 15 procent vilket får ses som starkt givet en utmanande makromiljö. Min uppfattning är att Alfa Laval-aktien handlas till en attraktiv värdering på EV/EBIT ~15x för 2023pr, vilket är en bra bit under toppnivåerna från 2021 och något under det historiska genomsnittet.

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsanalytiker på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter