Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

2022-11-09 08:06

Anja Lidgren Hannerz utsedd till chef för Group Sustainability

Anja Lidgren Hannerz har utsetts till chef för Group Sustainability från den 9 november och kommer att leda genomförandet av Nordeas hållbarhetsarbete i hela banken.
Anja Lidgren Hannerz, acting Head of Group Sustainability

Anja Lidgren Hannerz har varit tillförordnad chef för Group Sustainability sedan i september och dessförinnan var hon biträdande chef för Project Management Office för koncernens ESG-program. ESG-programmet inrättades 2021 som stöd för genomförandet av koncernens hållbarhetsstrategi, med bland annat datainsamling, IT-lösningar och utveckling av arbetsmodellen.

Innan hon kom till Nordea hade Anja flera ledande befattningar i Handelsbanken, inom ekonomi och riskhantering, senast som Head of Finance för Handelsbanken Sverige. 

"Hållbarhet är en verkligen en otroligt viktig långsiktig strategisk möjlighet för Nordea och dessutom en av de centrala komponenterna för oss att leverera på våra mål i 2025. Det arbete vi gör nu kommer påverka vårt framtida samhälle och jag är övertygad om att Nordea, tillsammans med våra kunder, verkligen kommer att kunna göra skillnad," säger Anja Lidgren Hannerz.

Hållbarhet i Nordea

Nordea har åtagit sig att bli en bank med nettonollutsläpp senast år 2050, med delmålet att minska koldioxidutsläppen från bankens kredit- och investeringsportföljer med 40–50 procent till 2030. För att uppnå detta och göra Nordea till en ännu mer hållbar bank har vi fullt ut införlivat hållbarhet i vår affärsstrategi.  Group Sustainability bistår koncernledningen med samordning och genomförande av bankens hållbarhetsarbete, i nära samarbete med Nordeas affärsområden.

Om oss
Hållbarhet
Hållbara banktjänster