2024-04-12 14:54

Annika Winsth: Hushållen bromsar men exporten håller emot

Världskonjunturen har bottnat men svenska hushåll har ropat hej för tidigt. Det slår Annika Winsth fast under sitt öppningstal på Åre Business Forum.
Annika Winsth öppningstalar på Åre Business Forum.
Annika Winsth talar om utsikterna för svensk ekonomi på Åre Business Forum 2024. Fotograf: Håkan Wike.

”Hushållen behöver inse att det kommer vara dyrt att leva även framöver. Vi har haft en hög inflationstakt som drivit upp priserna och de fortsätter att stiga om än i lägre takt. Det påverka såväl företag som hushåll och därmed efterfrågan” förklarar Nordeas chefekonom Annika Winsth. 

Ett styrkebesked: Att exporten hållit emot

Svenska företag är mycket konkurrenskraftiga och har tagit marknadsandelar när världshandeln fallit tillbaka.

”Vad gäller export av tjänster så fullständigt krossar vi till exempel Tyskland. Sverige har kommit längre i omställningen till en tjänsteekonomi, vilket är ett styrkebesked, förklarar Annika Winsth och fortsätter att exporten hållit emot är ett viktigt skäl till att tillväxten inte fallit mer och lågkonjunkturen blivit än djupare”.

Risk att Riksbanken ser för ljust på det ekonomiska läget

Riksbanken är för optimistisk säger Nordeas chefekonom. Det finns en risk att Riksbanken är sen på bollen och sänker räntor för sent. 

”Nordea och Riksbankens prognos över privat konsumtion skiljer sig kraftigt åt, där Riksbanken räknar med att konsumtionen ökar påtagligt i år medan Nordea ser en mycket modest utveckling. Det trots att Riksbanken bara räknar med tre räntesänkningar och Nordea med sex. Det är en väsensskillnad, samtidigt som jag tror det finns en risk att arbetsmarknaden försämras mer framöver,” säger Annika. 

”Jag tror inte ledamöterna har bestämt sig hur de ska rösta ännu. Arbetsmarknadsstatistiken och inflationsutfallet vi har fått från USA nyligen har varit starkt och är därmed en risk för vår prognos. Samtidigt som utvecklingen är mycket svagare i Europa. Många funderar på om Riksbanken kan gå före ECB? Ja, det bedömer jag att den kan göra, inte hur mycket som helst men Riksbanken kan absolut sänka i maj om ECB förväntas sänka i juni.”

Till sist konstaterar Annika Winsth att det föds för lite barn i Sverige. Många kommuner står inför en befolkning som minskar, vilket i sin tur leder till konsekvenser för bland annat byggandet och därmed svensk ekonomi. 

Läs mer från Annika Winsth

Riksbanken öppnar för att sänka styrräntan i maj. Inflationsmålet närmar sig, efterfrågan är dämpad och arbetsmarknaden försvagas. Riksbanken indikerar tre sänkningar i år, Nordea räknar med att det blir fler.

Boränteprognos: Riksbanken kan sänka räntan i maj
Ekonomi