Annika Winsth

2024-03-28 08:26

Boränteprognos: Riksbanken kan sänka räntan i maj

Riksbanken öppnar för att sänka styrräntan i maj. Inflationsmålet närmar sig, efterfrågan är dämpad och arbetsmarknaden försvagas. Riksbanken indikerar tre sänkningar i år, Nordea räknar med att det blir fler.
Annika Winsth, chefekonom Nordea Sverige.
Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

En styrränta på fyra procent är en alltför åtstramande ränta i nuvarande konjunkturläge. Även om svensk export håller emot väl i en dämpad världshandel, utvecklas den inhemska ekonomin mycket svagt.

Pressade hushåll är en viktig förklaring till det sistnämnda. Den högre räntenivån är påtagligt kännbar för de som är högt skuldsatta. Majoriteten av hushållen som har skulder har det till rörlig ränta, samtidigt som alltfler bundna lån förfaller och läggs om till en betydligt högre ränta. 

Fram till första styrräntesänkningen, vilken Nordea bedömer kommer maj, innebär det att räntekostnaderna fortsätter att öka. Det samtidigt som levnadskostnaderna har stigit kraftigt och inflationen fortsätter upp, om än i långsammare takt. Till det ska läggas en försämrad arbetsmarknad, vilket brukar påverka hushållens framtidstro negativt.

Risken är stor att lågkonjunkturen blir betydligt djupare, med snabbt stigande konkurser och en högre arbetslöshet, om Riksbanken inte sänker räntan flera gånger i år.

Många oroas emellertid för att den svaga kronan ska hindra Riksbanken från att sänka styrräntan före ECB. Nordeas bedömning är att inflationsmålet nås i vår och att inflationen ligger under målet från i sommar. I den kontexten bör inte dagens växelkursnivå utgöra något större hinder för Riksbanken. 

Majoriteten av hushållen som tar nya lån gör det till 3 månaders rörlig ränta. Det är sannolikt en klok strategi när Riksbanken förväntas sänka styrräntan. Det är dock fortfarande så att räntor till längre löptider ligger långt under nuvarande rörliga 3-månadersränta.

Om det lönar sig att binda räntan beror dels på hur mycket och snabbt Riksbanken sänker styrräntan, dels på hur mycket de längre löptiderna faller. Nordeas prognos över styrräntan är relativt aggressiv jämfört med Riksbankens räntebana och risken är att räntan inte kommer ner så snabbt. Det kan möjligen tala för att binda på två år, om man önskar ha kontroll över utgifterna. 

 2024-03-273 måndec -24jun -25dec -25
Styrräntan4,003,502,502,502,50
Boränta Nordea     
3 mån5,995,454,604,504,50
2 år4,644,354,004,004,00
5 år4,194,003,854,104,20
Ekonomi
Insikter