Boränteprognos

Prognosen presenteras i slutet av varje månad av vårt makroteam.

Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Risk för räntehöjning i november

Riksbanken signalerar 30 procents sannolikhet för en styrräntehöjning i november. Riksbankschef Erik Thedéen uttryckte den sannolikheten som hög på presskonferensen efter septemberhöjningen.

Läs mer
Annika Winsth Cheif Economist

Boränteprognos

Högre räntor längre

Riksbanken höjer styrräntan i september. Inflationen är fortsatt för hög och kronan bekymmersamt svag. Räntor med längre löptider har stigit under sommaren då flera ekonomier uppvisat motståndskraft. Allt annat lika talar det för något högre räntor längre.

Läs mer
Annika Winsth, chefekonom Nordea Sverige.

Boränteprognos

Högre räntor i höst

Riksbanken höjde styrräntan i juni och indikerar att det blir ytterligare en räntehöjning i september. Hushåll bör räkna med högre ränta under hösten samt att kommande räntesänkningar skjuts en bit in på nästa år.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Sitt still i båten

Riksbanken signalerar ytterligare en styrräntehöjning om 0,25 procentenheter i juni eller september. Den höjningen hänger emellertid allt mer löst då inflationen har toppat och förväntas fortsätta dämpas framöver.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntetoppen nära

Riksbanken höjde styrräntan med 0,5 procentenheter i april i linje med förväntan. Direktionen är dock oenig, vilket talar för att räntetoppen är nära. I nuvarande läge är det därmed sent att binda räntan.

Läs mer
Annika Winsth Cheif Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken höjer sannolikt i april

Vi befinner oss i ett mycket svårbedömt läge. Inflationen är besvärande hög samtidigt som de finansiella riskerna ökar. Den globala turbulensen kan få Riksbanken att bli något mer försiktig, men i skrivande stund ska det mycket till för att den inte höjer räntan alls i april.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken höjer 75 punkter till

Överraskande hög inflation i januari får Riksbanken att höja styrräntan mer än vad den tidigare signalerat. Det är tydligt att alla ledamöter i direktionen är bekymrade och Nordeas prognos är nu att styrräntan höjs med 0,5 procentenheter i april och med 0,25 procentenheter i juni till 3,75 procent.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken höjer 75 punkter i vår

Inflationen i december överraskade på uppsidan, kronan är svag och den europeiska centralbanken signalerar flera större höjningar i vår. Det pressar Riksbanken att höja mer än den tidigare ämnat och styrräntan når 3,25 procent i april.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntan upp 50 punkter till i februari

Riksbanken har chockhöjt räntan i år, men är inte klara. I februari räknar vi med att räntan höjs med ytterligare 0,5 procentenheter. Det går heller inte att utesluta en höjning i april, även om svensk ekonomi redan har bromsat tvärt.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Räntetopp först senare i vår

Riksbanken höjde styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,50 procent i november. Svensk ekonomi bromsar nu kraftigt in, trots det signalerar Riksbanken fortsatta höjningar nästa vår.

Läs mer
Annika Winsth chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Ta höjd för klart högre ränta

Skyhög inflation och andra centralbanker som höjer i snabb takt gör att Riksbanken fortsätter att höja styrräntan i november med 0,5 procentenheter eller möjligen med hela 0,75 procentenheter.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Chockhöjd ränta och mer på gång

Inflationen fortsätter upp och trots en historiskt stor räntehöjning från Riksbanken kommer det mer. Redan i november är det dags igen och det är klokt att ta höjd för räntehöjningar på åtminstone 0,75 procentenheter till.

Läs mer