Boränteprognos

Prognosen presenteras i slutet av varje månad av vårt makroteam.

chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Chockhöjd ränta och mer på gång

Inflationen fortsätter upp och trots en historiskt stor räntehöjning från Riksbanken kommer det mer. Redan i november är det dags igen och det är klokt att ta höjd för räntehöjningar på åtminstone 0,75 procentenheter till.

Läs mer
 Analyst Gustav Helgesson

Boränteprognos

Boränteprognos: Trippelhöjning på ingång

Inflationen har stigit till nya höjder under sommaren, medan marknadsräntorna har svängt rejält när marknaden slits mellan konjunkturoro och alltför höga inflationstal.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Ta höjd för högre räntor

Inflationen fortsätter att överraska på uppsidan och ligger långt över Riksbankens mål. Risken är stor att räntan höjs med 0,5 procentenheter vid alla tre återstående möten i år till en ränta på 1,75 procent.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Dubblerad boränta

Räkna med att boräntan dubbleras till årsskiftet samt att det inte går att utesluta att den stiger även nästa år. Räntor med längre löptider förväntas fortsätta upp ytterligare något.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntor ska upp mer

Riksbanken höjer räntan och avfärdar inte helt marknadens prissättning. Räkna med en procentenhets högre ränta i år och att det kan bli mer nästa år. Oavsett blir uppgången procentuellt mycket stor och lär påverka såväl ekonomi som bostadsmarknad.

Läs mer
Annika Winsth chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Nu kommer räntehöjningarna

Den ena centralbanken efter den andra kastar in handduken då den höga inflationen inte längre ses som tillfällig. Näst på tur är Riksbanken som kan höja räntan redan i april. Det samtidigt som räntor med längre löptider stigit.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Kris och osäkerhet dämpar räntor

En dramatisk utveckling i Ukraina gör att osäkerheten på finansmarknaderna är mycket stor. Energipriser har rusat och räntor har fallit runt om i världen. Riksbanken lär avvakta med att signalera åtstramningar i närtid.

Läs mer
Annika Winsth chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Boräntor ska upp mer

Global oro för varaktigt hög inflation har fått räntor med längre löptid att stiga. Det är förklaringen till höjda svenska bostadsräntor och mer lär komma framöver.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Högre räntor i korten

Trots stark efterfrågan och inflation långt över målet har Riksbanken ingen brådska med att höja räntan. Minskade stödköp kan däremot driva upp bostadsräntorna.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntan sidledes

Stark efterfrågan och fortsatta utbudsstörningar efter pandemin har drivit upp inflationen. Allt fler centralbanker signalerar minskade stimulanser, vilket talar för högre räntor.

Läs mer
Annika Winsth chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Hög tid att fasa ut krispolitiken

Inflationen stiger i kölvattnet av pandemin och räntebotten är passerad. Stark svensk konjunktur talar för att även Riksbanken minskar stimulanserna framöver och att räntorna stiger något.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken avvaktar

Den amerikanska centralbanken indikerar att den ämnar minska stimulanserna i höst. Det får räntor med längre löptid att stiga. Trots stark svensk ekonomi är Riksbanken avvaktande.

Läs mer