Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Boränteprognos

Prognosen presenteras i slutet av varje månad av vårt makroteam.

Chefeconom Annika Winsth

Boränteprognos

Riksbanken öppnar för lägre ränta

Riksbanken öppnar för fler räntesänkningar i höst och styrräntan bör komma ned till åtminstone 3 procent i år. Även räntor med längre löptider kan falla något och det är därmed klokt att avvakta med att binda räntan.

Läs mer
Annika Winsth, chefekonom Nordea Sverige.

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken ovillig att sänka i juni

Riksbanken ser gröna skott och signalerar ytterligare två räntesänkningar i år. Nordea tror på fler då svensk ekonomi är svag och inflationen ligger runt målet. Antalet sänkningar avgör om det är läge att binda boräntan eller ej.

Läs mer
Chefeconom Annika Winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: En räntesänkning allt närmare i tid

Svensk inflation kom in lågt i mars och klart lägre än Riksbanken förväntat. Det och en svag konjunktur talar för att Riksbanken sänker räntan i maj. En svag krona på grund av en osäker omvärld utgör en risk, men väger inte tillräckligt tungt för att Riksbanken ska avvakta.

Läs mer
Annika Winsth, chefekonom Nordea Sverige.

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken kan sänka räntan i maj

Riksbanken öppnar för att sänka styrräntan i maj. Inflationsmålet närmar sig, efterfrågan är dämpad och arbetsmarknaden försvagas. Riksbanken indikerar tre sänkningar i år, Nordea räknar med att det blir fler.

Läs mer
Chefeconom Annika Winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Styrräntan sänks flera gånger i år

Riksbanken har öppnat för att sänka styrräntan, men vill inte signalera alltför snabba räntesänkningar. Nordea menar att en inflationstakt under målet och en svag konjunktur trots allt talar för flera räntesänkningar i år.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: En första styrräntesänkning i vår

Riksbanken tycks ha bytt fot och lär sänka styrräntan både tidigare och mer än vad den tidigare indikerat. Det talar för klart lägre boräntor i år, om än inte lika låga som före Riksbanken inledde räntehöjningarna.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: En räntesänkning kryper närmare

Konjunkturavmattning och lägre inflation har fått finansmarknaderna att prisa in räntesänkningar redan i vår. Nordeas bedömning är att det dröjer något längre innan Riksbanken sänker räntan.

Läs mer
Annika Winsth, chefekonom Nordea Sverige.

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntetoppen är nådd

Riksbanken lät styrräntan ligga kvar på 4 procent och mycket talar för att det blir räntetoppen. Det dröjer dock innan räntan sänks och framförallt lär den inte komma ner till nivåerna före 2022.

Läs mer
Annika Winsth Cheif Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntesänkning tidigt nästa höst

Risken är att Riksbanken höjer styrräntan ytterligare en gång i november och att det sedan dröjer ända fram till september nästa år innan den sänker räntan. Att binda sin boränta kan därmed fortsatt vara intressant.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Risk för räntehöjning i november

Riksbanken signalerar 30 procents sannolikhet för en styrräntehöjning i november. Riksbankschef Erik Thedéen uttryckte den sannolikheten som hög på presskonferensen efter septemberhöjningen.

Läs mer
Annika Winsth Cheif Economist

Boränteprognos

Högre räntor längre

Riksbanken höjer styrräntan i september. Inflationen är fortsatt för hög och kronan bekymmersamt svag. Räntor med längre löptider har stigit under sommaren då flera ekonomier uppvisat motståndskraft. Allt annat lika talar det för något högre räntor längre.

Läs mer
Annika Winsth, chefekonom Nordea Sverige.

Boränteprognos

Högre räntor i höst

Riksbanken höjde styrräntan i juni och indikerar att det blir ytterligare en räntehöjning i september. Hushåll bör räkna med högre ränta under hösten samt att kommande räntesänkningar skjuts en bit in på nästa år.

Läs mer