Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Boränteprognos

Prognosen presenteras i slutet av varje månad av vårt makroteam.

Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Sitt still i båten

Riksbanken signalerar ytterligare en styrräntehöjning om 0,25 procentenheter i juni eller september. Den höjningen hänger emellertid allt mer löst då inflationen har toppat och förväntas fortsätta dämpas framöver.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntetoppen nära

Riksbanken höjde styrräntan med 0,5 procentenheter i april i linje med förväntan. Direktionen är dock oenig, vilket talar för att räntetoppen är nära. I nuvarande läge är det därmed sent att binda räntan.

Läs mer
Annika Winsth Cheif Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken höjer sannolikt i april

Vi befinner oss i ett mycket svårbedömt läge. Inflationen är besvärande hög samtidigt som de finansiella riskerna ökar. Den globala turbulensen kan få Riksbanken att bli något mer försiktig, men i skrivande stund ska det mycket till för att den inte höjer räntan alls i april.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken höjer 75 punkter till

Överraskande hög inflation i januari får Riksbanken att höja styrräntan mer än vad den tidigare signalerat. Det är tydligt att alla ledamöter i direktionen är bekymrade och Nordeas prognos är nu att styrräntan höjs med 0,5 procentenheter i april och med 0,25 procentenheter i juni till 3,75 procent.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken höjer 75 punkter i vår

Inflationen i december överraskade på uppsidan, kronan är svag och den europeiska centralbanken signalerar flera större höjningar i vår. Det pressar Riksbanken att höja mer än den tidigare ämnat och styrräntan når 3,25 procent i april.

Läs mer
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntan upp 50 punkter till i februari

Riksbanken har chockhöjt räntan i år, men är inte klara. I februari räknar vi med att räntan höjs med ytterligare 0,5 procentenheter. Det går heller inte att utesluta en höjning i april, även om svensk ekonomi redan har bromsat tvärt.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Räntetopp först senare i vår

Riksbanken höjde styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,50 procent i november. Svensk ekonomi bromsar nu kraftigt in, trots det signalerar Riksbanken fortsatta höjningar nästa vår.

Läs mer
Annika Winsth chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Ta höjd för klart högre ränta

Skyhög inflation och andra centralbanker som höjer i snabb takt gör att Riksbanken fortsätter att höja styrräntan i november med 0,5 procentenheter eller möjligen med hela 0,75 procentenheter.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Chockhöjd ränta och mer på gång

Inflationen fortsätter upp och trots en historiskt stor räntehöjning från Riksbanken kommer det mer. Redan i november är det dags igen och det är klokt att ta höjd för räntehöjningar på åtminstone 0,75 procentenheter till.

Läs mer
 Analyst Gustav Helgesson

Boränteprognos

Boränteprognos: Trippelhöjning på ingång

Inflationen har stigit till nya höjder under sommaren, medan marknadsräntorna har svängt rejält när marknaden slits mellan konjunkturoro och alltför höga inflationstal.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Ta höjd för högre räntor

Inflationen fortsätter att överraska på uppsidan och ligger långt över Riksbankens mål. Risken är stor att räntan höjs med 0,5 procentenheter vid alla tre återstående möten i år till en ränta på 1,75 procent.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Dubblerad boränta

Räkna med att boräntan dubbleras till årsskiftet samt att det inte går att utesluta att den stiger även nästa år. Räntor med längre löptider förväntas fortsätta upp ytterligare något.

Läs mer