Boränteprognos

Prognosen presenteras i slutet av varje månad av vårt makroteam.

chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Kris och osäkerhet dämpar räntor

En dramatisk utveckling i Ukraina gör att osäkerheten på finansmarknaderna är mycket stor. Energipriser har rusat och räntor har fallit runt om i världen. Riksbanken lär avvakta med att signalera åtstramningar i närtid.

Läs mer
Annika Winsth chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Boräntor ska upp mer

Global oro för varaktigt hög inflation har fått räntor med längre löptid att stiga. Det är förklaringen till höjda svenska bostadsräntor och mer lär komma framöver.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Högre räntor i korten

Trots stark efterfrågan och inflation långt över målet har Riksbanken ingen brådska med att höja räntan. Minskade stödköp kan däremot driva upp bostadsräntorna.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Räntan sidledes

Stark efterfrågan och fortsatta utbudsstörningar efter pandemin har drivit upp inflationen. Allt fler centralbanker signalerar minskade stimulanser, vilket talar för högre räntor.

Läs mer
Annika Winsth chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Hög tid att fasa ut krispolitiken

Inflationen stiger i kölvattnet av pandemin och räntebotten är passerad. Stark svensk konjunktur talar för att även Riksbanken minskar stimulanserna framöver och att räntorna stiger något.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken avvaktar

Den amerikanska centralbanken indikerar att den ämnar minska stimulanserna i höst. Det får räntor med längre löptid att stiga. Trots stark svensk ekonomi är Riksbanken avvaktande.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Liten ränteuppgång i slutet av året

Hösten är svårbedömd med stark konjunktur men också tilltagande smitta. Huvudscenariot är att styrkan i ekonomierna överväger och att räntor med längre löptider stiger mot slutet av året.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Mindre stimulanser – högre ränta

Återhämtningen är stark. Det är därmed rimligt att centralbanker signalerar mindre stimulanser framöver. Det betyder att räntorna har bottnat av såväl konjunkturella skäl som stimulansskäl.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Låga boräntor ännu en tid

Råvarupriser slår rekord och bostadsmarknaden skenar, men Riksbanken menar att det första är tillfälligt och att stigande skuldökning samt skenande bostadspriser inte är bankens uppgift att bromsa.

Läs mer
Annika Winsth chefekonom Nordea

Insikter

Boränteprognos: Mer stimulans än behövligt

Räntebotten är passerad, men det ligger ingen stor ränteuppgång runt hörnet. Trots att vaccineringen fortskrider i god takt och den ekonomiska återhämtningen har kommit långt signalerar såväl politiker som centralbanker fortsatt expansiv politik länge ännu.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Högre långräntor i pipeline

Riksbanken ligger still med reporäntan medan räntor med längre löptid förväntas stiga framöver. Skillnaden mellan boräntor med kort löptid kontra längre minskar därmed och räntebotten är passerad.

Läs mer