Boränteprognos

Prognosen presenteras i slutet av varje månad av vårt makroteam.

Annika Winsth chefekonom Nordea

Boränteprognos

Boränteprognos: Hög tid att fasa ut krispolitiken

Inflationen stiger i kölvattnet av pandemin och räntebotten är passerad. Stark svensk konjunktur talar för att även Riksbanken minskar stimulanserna framöver och att räntorna stiger något.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Riksbanken avvaktar

Den amerikanska centralbanken indikerar att den ämnar minska stimulanserna i höst. Det får räntor med längre löptid att stiga. Trots stark svensk ekonomi är Riksbanken avvaktande.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Liten ränteuppgång i slutet av året

Hösten är svårbedömd med stark konjunktur men också tilltagande smitta. Huvudscenariot är att styrkan i ekonomierna överväger och att räntor med längre löptider stiger mot slutet av året.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Mindre stimulanser – högre ränta

Återhämtningen är stark. Det är därmed rimligt att centralbanker signalerar mindre stimulanser framöver. Det betyder att räntorna har bottnat av såväl konjunkturella skäl som stimulansskäl.

Läs mer
Annika Winsth, Chief Economist

Boränteprognos

Boränteprognos: Låga boräntor ännu en tid

Råvarupriser slår rekord och bostadsmarknaden skenar, men Riksbanken menar att det första är tillfälligt och att stigande skuldökning samt skenande bostadspriser inte är bankens uppgift att bromsa.

Läs mer
Annika Winsth chefekonom Nordea

Insikter

Boränteprognos: Mer stimulans än behövligt

Räntebotten är passerad, men det ligger ingen stor ränteuppgång runt hörnet. Trots att vaccineringen fortskrider i god takt och den ekonomiska återhämtningen har kommit långt signalerar såväl politiker som centralbanker fortsatt expansiv politik länge ännu.

Läs mer
chefekonom-annika-winsth

Boränteprognos

Boränteprognos: Högre långräntor i pipeline

Riksbanken ligger still med reporäntan medan räntor med längre löptid förväntas stiga framöver. Skillnaden mellan boräntor med kort löptid kontra längre minskar därmed och räntebotten är passerad.

Läs mer