Annika Winsth

2023-12-20 09:49

Boränteprognos: En räntesänkning kryper närmare

Konjunkturavmattning och lägre inflation har fått finansmarknaderna att prisa in räntesänkningar redan i vår. Nordeas bedömning är att det dröjer något längre innan Riksbanken sänker räntan.
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Vändningen har gått fort där räntor har fallit kraftigt på kort tid, sannolikt väl fort. Men helt klart är inflationen på väg ned i kölvattnet av en svagare konjunktur och det är tydligt att penningpolitiken biter.

Låga inflationsutfall har fått finansmarknadernas aktörer att på kort tid byta fot från risken att det skulle bli ytterligare någon styrräntehöjning till att förvänta sig flera räntesänkningar redan i vår.

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, var mjuk i sitt senaste uttalande och korrigerade inte finansmarknadernas aggressiva prissättning. I skrivande stund förväntas Fed, ECB och Riksbanken sänka styrräntorna redan i mars enligt finansmarknadens prissättning och därefter fortsätta ned ytterligare i snabb takt fram till sommaren. Nordeas bedömning är att det är väl aggressivt. ECB förväntas enligt Nordea sänka räntan i juni, vilket öppnar för att även Riksbanken kan agera något tidigare än förväntat.  

Räntor med längre löptider har fallit kraftigt på kort tid. Mycket talar för att räntor har toppat även om det kan bli visst bakslag när finansmarknadernas aktörer nyktrar till och inser att inflationen fortfarande ligger över målet.

För svensk del finns en risk att inflationen stiger något i december då prissänkningar i samband med Black Friday tillfälligt kan ha påverkat inflationen i november. Men trenden är tydligt ned, samtidigt som kronan är något starkare, vilket lättar trycket på Riksbanken.

I nuvarande läge är räntor till bundna löptider klart lägre än de till 3 månaders bindningstid. Det talar för att det kan vara attraktivt att binda delar av sina lån. Å andra sidan finns det en möjlighet att även de bundna räntorna faller något till i närtid och att det därmed kan löna sig att avvakta ytterligare någon månad med att binda. 

Det är dock klokt att ta höjd för att räntan varaktigt kommer att ligga över de nivåer vi såg före Riksbanken inledde de stora räntehöjningarna i början av 2022. Nordeas bedömning är att styrräntan kommer ner till 2,5 procent på sikt, vilket är lägre än nuvarande 4 procent, men också klart högre än nollräntan som gällde tidigare.

 2023-12-193 månjun-24dec-24dec-25
Styrräntan4,004,004,003,502,50
Boränta Nordea     
3 mån5.996,005,805,204,20
2 år4,644,504,404,254,15
5 år4,194,104,004,003,95
Ekonomi
Insikter