Annika Winsth

2024-02-26 10:29

Boränteprognos: Styrräntan sänks flera gånger i år

Riksbanken har öppnat för att sänka styrräntan, men vill inte signalera alltför snabba räntesänkningar. Nordea menar att en inflationstakt under målet och en svag konjunktur trots allt talar för flera räntesänkningar i år.
Chefeconom Annika Winsth

Fler av de underliggande inflationsmåtten är redan på eller nära målet på 2 procents inflation om man ser till förändringen över tre månader. Nordeas bedömning är att även inflationstakten jämfört med ett år tillbaka i tiden, vilket är det mått som ofta används, fortsätter ner och når målet i vår. Någon gång i sommar förväntas inflationen komma under målet och förbli där en tid.

Det sker samtidigt som konjunkturen fortsätter att försvagas på bred front, vilket i sin tur dämpar sysselsättningen och får arbetslösheten att stiga. I den miljön lär det bli svårt för Riksbanken att inte sänka räntan. En styrränta på fyra procent är en åtstramande ränta och det finns det inget självändamål att ha i ett svagt konjunkturläge.

Den svaga kronan har länge varit en risk som Riksbanken nämnt då den bidrar till högre inflation. Kronan är fortfarande svag i ett historiskt perspektiv, men starkare än när den var som svagast. Kronan brukar klara sig bättre i en miljö då centralbanker sänker styrräntor än när de höjer och det talar för att risken för en alltför svag krona är mindre framöver. 

Andra centralbankers agerande, och inte minst den europeiska ECB, kan påverka Riksbanken. Konjunkturen i euroområdet är nu så svag att ECB kan komma att sänka styrräntan redan i vår, alternativt ta större steg när den väl sänker. Det gör det lättare för Riksbanken att komma till skott.

Räntor med längre löptider har sannolikt toppat och ligger mer eller mindre still fram till slutet av prognosperioden då de antas falla ytterligare något.

I stort väljer alla hushåll 3-månaders rörlig ränta idag. Om Nordea får rätt i sin prognos kryper den räntan under dagens bundna räntor någon gång runt årsskiftet. Därefter fortsätter räntenedgången ytterligare något under nästa år och det kan då möjligen finnas ett större intresse av att binda bolånen.

De geopolitiska riskerna i omvärlden är flera och svåra att bedöma. Det går inte att utesluta att någon av dem eskalerar. Det lär minska riskviljan och kan driva upp inflationen så att centralbanker känner sig nödgade att sänka räntan i långsammare takt. Det är därmed klokt att som hushåll ha lite större marginaler än normalt utifall det oförutsedda händer. 

 2024-02-233 månjun-24dec-24dec-25
Styrräntan4,003,753,502,502,50
Boränta Nordea     
3 mån5,995,755,454,704,45
2 år4,644,554,404,154,15
5 år4,194,154,104,054,05
Ekonomi
Insikter