Annika Winsth

2023-10-25 10:26

Boränteprognos: Räntesänkning tidigt nästa höst

Risken är att Riksbanken höjer styrräntan ytterligare en gång i november och att det sedan dröjer ända fram till september nästa år innan den sänker räntan. Att binda sin boränta kan därmed fortsatt vara intressant.
Annika Winsth Cheif Economist

Riksbanken är bekymrad över att prisökningstakten är för hög och den är angelägen om att inflationen varaktigt kommer ned till målet. Även den svaga kronan är en stor risk enligt Riksbanken då den driver på inflationen.

I närtid finns det inte mycket som talar för att kronan ska stärkas nämnvärt och Nordeas bedömning är att Riksbanken höjer styrräntan i november. Det trots att ekonomin bromsar in på bred front och inflationen dämpas. 

Det blir allt tydligare att de åtstramningar som har gjorts biter på ekonomin och nu syns även en vändning på arbetsmarknaden. Nya lediga jobb viker, varslen ökar och så gör även konkurserna. 

Trots alltfler tecken på en sämre konjunktur är Riksbankens ledamöter tydliga med att de vill få ytterligare bevis på att inflationen kommer ned samt att räntan behöver hållas kvar på toppnivån en längre tid. 

Nordeas bedömning är att det dröjer till efter nästa sommar innan Riksbanken sänker styrräntan. Blir inbromsningen av ekonomin mer påtaglig lär Riksbanken, i linje med andra centralbanker, sänka räntan snabbare.

Det är dock klokt att utgå ifrån att styrräntan även efter att Riksbanken har sänkt färdigt ligger långt över förkrisnivån. Nordeas prognos är att styrräntan sänks till 2,50 procent, vilket kan jämföras med negativ ränta före pandemin.

Osäkerheten om hur stora räntehöjningar svensk ekonomi tål gör det svårt att veta hur man bäst agerar med sina bolån. På pappret kan det löna sig att binda räntan då den korta räntan ligger över dagens bundna räntor under i stort hela prognosperioden. Den risk man tar är att inbromsningen blir djupare och att Riksbanken tvingas sänka räntan tidigare och mer kraftfullt alternativt att räntan med kort löptid fortsätter ned längre fram.

Med tanke på att det är mycket som är osäkert i nuvarande läge, så som styrkan i ekonomin, på arbetsmarknaden och därmed ränteläget kan det vara intressant att betala en något högre försäkringspremie för att binda räntan och på så sätt ha kontroll över sina utgifter. Den riskbedömningen måste dock varje enskilt hushåll göra utifrån sina egna förutsättningar. 

 2023-10-253 månjun-24dec-24dec-25
Styrräntan4,004,254,253,752,50
Boränta Nordea     
3 mån5,996,206,205,654,25
2 år4,945,054,754,654,35
5 år4,494,504,404,304,05
Ekonomi
Insikter