Annika Winsth

2024-01-18 09:19

Boränteprognos: En första styrräntesänkning i vår

Riksbanken tycks ha bytt fot och lär sänka styrräntan både tidigare och mer än vad den tidigare indikerat. Det talar för klart lägre boräntor i år, om än inte lika låga som före Riksbanken inledde räntehöjningarna.
Annika Winsth Chefekonom Nordea

Inflationen dämpas i snabb takt samtidigt som konjunkturen viker på bred front. Det har fått ledamöter i riksbanksdirektionen att byta fot och öppna för tidigare och snabbare styrräntesänkningar.

Redan i mars förväntas inflationen nå inflationsmålet på 2 procent och i juni bedöms den ligga under målet. Oroligheterna på Röda havet, gör allt annat lika, att inflationen blir något högre. Trots det bedöms den ligga under målet under andra halvåret i år.

Sammantaget gör det att Riksbanken antas sänka styrräntan en första gång i maj med 0,25 procentenheter. Därefter bedöms styrräntan sänkas ytterligare fem gånger under innevarande år till en ränta på 2,5 procent i slutet av 2024.

Räntor med längre löptider föll kraftigt redan förra hösten och förväntas därmed inte gå ned lika kraftfullt framöver. Önskar man binda sina bolåneräntor kan det möjligen vara värt att avvakta ytterligare något, men framförallt är det tveksamt att binda boräntorna i nuläget när Riksbanken förväntas sänka räntan i snabb takt. 

Det är dock viktigt att ta höjd för att även om Riksbanken sänker räntan med totalt 1,5 procentenheter i år är bostadsräntorna fortfarande klart högre än före Riksbanken inledde räntehöjningarna. 

Hushåll med betungande skulder måste därmed ta höjd för en mödosam anpassning till ett högre kostnadsläge under året. Det samtidigt som arbetsmarknaden försämras med lägre sysselsättning och stigande arbetslöshet i kölvattnet av en svagare global- och inhemsk efterfrågan.

Svenska hushåll höll hårt i plånboken förra året och konsumtionen föll kraftigt. Mycket talar för att hushållen fortsätter att vara försiktiga framöver då de globala orosmolnen inte skingrats och svensk ekonomi är i lågkonjunktur.

 2024-01-173 månjun-24dec-24dec-25
Styrräntan4,004,003,502,502,50
Boränta Nordea     
3 mån5,996,005,454,454,25
2 år4,644,654,404,154,15
5 år4,194,104,054,004,00
Ekonomi
Insikter