Annika Winsth

2023-05-25 12:17

Boränteprognos: Sitt still i båten

Riksbanken signalerar ytterligare en styrräntehöjning om 0,25 procentenheter i juni eller september. Den höjningen hänger emellertid allt mer löst då inflationen har toppat och förväntas fortsätta dämpas framöver.
Annika Winsth Chefekonom Nordea
Chefekonom Annika Winsth.

Redan vid det penningpolitiska mötet i april var Riksbanksdirektionen oeniga om hur stor räntehöjning som behövdes. Två av ledamöterna reserverade sig och ville se en mindre höjning i april. Sedan dess har företagens prisplaner fortsatt falla i stort fritt. Detta samtidigt som det senaste inflationsutfallet kom in lägre än förväntat och där delarna talar för att den utvecklingen fortsätter framöver.

Riksbanken hinner få ett till inflationsutfall innan nästa penningpolitiska möte i juni. Såväl Nordeas som Riksbankens bedömning är att inflationen fortsätter ned. Flera av Riksbankens ledamöter vill dock se tydliga tecken på att så är fallet och det går därmed inte att utesluta att styrräntan höjs ytterligare en gång till.

Ytterligare ett skäl för Riksbanken att höja styrräntan är den svaga kronan, det särskilt eftersom ECB förväntas höja räntan flera gånger till.

Konkurrensen på bolånemarknaden är för tillfället mycket hård, bland annat på grund av att det görs betydligt färre bostadsaffärer samt att antalet nya lånekunder har minskat sedan byggandet stagnerat.

Det är därmed sannolikt att bolåneräntorna inte fullt ut följer med underliggande räntor upp. Det talar för att vi är nära räntetoppen och att varken räntor med korta eller längre löptider stiger nämnvärt framöver.

Trots att räntor till bundna löptider är lägre än den till tremånaders löptid så är det tveksamt om det är värt att binda räntan i nuläget. Nordeas bedömning är att svensk konjunktur bromsar in så pass mycket att Riksbanken tvingas sänka styrräntan i snabb takt i början av nästa år. Risken är då att hushåll som tagit lån till bunden ränta gör en sämre affär över löptiden.

  2023-05-24 3 mån dec-23 jun-24 dec-24
Styrräntan 3,50 3,75 3,75 2,50 2,00
Boränta Nordea          
3 mån 5,49 5,65 5,65 4,25 3,95
2 år 4,74 4,75 4,75 4,55 4,00
5 år 4,29 4,30 4,30 4,15 4,10
Ekonomi
Insikter