Annika Winsth

2023-07-05 10:06

Högre räntor i höst

Riksbanken höjde styrräntan i juni och indikerar att det blir ytterligare en räntehöjning i september. Hushåll bör räkna med högre ränta under hösten samt att kommande räntesänkningar skjuts en bit in på nästa år.
Annika Winsth, chefekonom Nordea Sverige.

Den svaga kronan ställer till problem för Riksbanken. Om inte Riksbanken höjer styrräntan i takt med den Europeiska centralbanken ECB, är risken stor att kronan försvagas och vi importerar mer inflation.

Möjligen närmar sig ECB en räntetopp då vi nu ser tendenser till att konjunkturen i euroområdet dämpas, men vi är inte där ännu. Samtidigt är svenska hushåll betydligt mer räntekänsliga än europeiska hushåll då vi lånar till korta löptider i mycket större bemärkelse. Penningpolitiken biter därmed mycket hårdare i Sverige och inbromsningen av ekonomin blir mer markant.

Riksbanken har under en längre tid ökat sin balansräkning genom köp av olika sorters räntepapper, de minskar nu i stället. Ett sätt att stödja kronan utan att pressa hushållen är att minska balansräkningen i något snabbare takt. Det bidrar till att räntor med längre löptider stiger, vilket stöttar kronan samtidigt som mycket få hushåll lånar till längre löptider och därmed inte påverkas nämnvärt av denna åtgärd.

Dessvärre räcker det inte att jobba med balansräkningen, utan Riksbanken har för avsikt att även höja styrräntan i september och eventuellt ytterligare någon gång beroende på hur inkommande data spelar ut.

Nordeas syn är att styrräntan toppar på 4,0 procent i september, men att det sedan dröjer en bra bit in på nästa år innan räntorna börjar sänkas. Konjunkturen talar för både en lägre räntetopp och snabbare sänkningar, men den svaga kronan tycks väga tyngre för Riksbanken.

Underliggande marknadsräntor på längre löptider har stigit, vilket talar för att bostadsräntor på längre löptider borde stiga. Det är dock osäkert om det blir så då det är få hushåll som binder och konkurrensen är stor. Det är därmed möjligt att hypoteksinstituten väljer att ta den kostnaden själva, åtminstone i närtid.

Hushåll som lånar till rörlig ränta bör ta höjd för att den går upp med dels de 0,25 procentenheter som Riksbanken höjde med i juni, dels med ytterligare 0,25 procentenheter i september. I övrigt är det ett mycket svår bedömt läge, inte minst på grund av kronan. Det talar möjligen mot att binda på längre löptider, trots att räntan är lägre än den på den kortaste löptiden.

  2023-07-04

 3 mån

dec-23 jun-24 dec-24
Styrräntan 3,75 4,00 4,00 3,50 3,00
Boränta Nordea          
3 mån 5,49 5,90 5,90 5,10 4,90
2 år 4,74 4,75 4,60 4,35 4,00
5 år 4,29 4,30 4,25 4,10 4,00
Ekonomi
Insikter