2020-04-09 13:31

API-er for valutahandel tar seg av de kjedelige tingene, slik at du slipper

Automatisering av daglige valutaprosesser er ikke lenger en luksus, men en strategisk nødvendighet. Med Nordeas nye API-er for valutahandel, som også omfatter rapportering etter handel og bokføring, er det enklere enn noensinne.
Businessman stretching at desk

Både store og små bedrifter er i ferd med å oppdage fordelene ved automatisert valutahandel. Regneark og manuelle prosesser må vike for en ny tid med regelbaserte roboter, avanserte algoritmer og API-er, som står for Application Programming Interfaces.

Nå har Nordea utviklet en ny løsning som gjør automatisert valutahandel enda enklere. Med den nye FX Trade Retriever API-en er det ikke bare valutahandel som kan kjøres automatisk, men også aktiviteter etter handelen, for eksempel dokumentering og bokføring.

– Sammen med de andre automatiserte løsningene for valutahandel er dette et slagkraftig verktøy, sier Kristoffer Jansell, Senior Sales Manager for FX Automation and Digitalisation i Nordea Markets. – Med denne sømløse integrasjonen mellom handel og bokføring tilbyr vi nå en fullstendig automatisk prosess fra begynnelse til slutt.

Utviklingen kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. I disse dager da mange jobber på hjemmekontor, kan manuelle oppgaver raskt falle mellom to stoler. Mange finansfunksjoner oversvømmes av manuelle oppgaver, samtidig som de presses til å kutte kostnader og påta seg nye ansvarsområder. Det er stor interesse for effektivisering, automatisering og optimalisering av interne prosesser, uavhengig av størrelsen på bedriften, forklarer Jansell.

Nå kan bedrifter handle fullstendig automatisert ved hjelp av API-er

Kristoffer Jansell

Håndtering av valutarisiko i sanntid

Nordea tilbyr en rekke automatiserte løsninger for valutahandel. AutoFX, for eksempel, er en valutarobot som handler i henhold til et forhåndsdefinert rammeverk, basert på kontosaldoer. I autopilotmodus fjerner AutoFX behovet for manuell overvåking av valutakontosaldoer og utfører valutakonverteringer. Kontoer kan tømmes eller fylles som SPOT-handler eller som swapper over natten.

Det kan også hende at en bedrift ønsker mer fleksibilitet med tanke på hva som utløser en handel. Det er her API-ene kommer inn i bildet. De kan integreres i selskapets egne systemer og programvare og gjøre valuta til en del av den daglige virksomheten som håndteres automatisk. Da kan valutarisiko håndteres i sanntid ved at for eksempel fakturaer eller salgs-, bestillings- eller betalingsopplysninger utløser en valutahandel. Videre åpner API-er for handel med flere produkter med selvvalgt løpetid, fra SPOT-handel til sikringer via swapper og forwards.

Med automatiserte løsninger får økonomisjefer og andre fagpersoner tid til å fokusere på aktiviteter som tilfører virksomheten økt verdi. Men de har flere fordeler enn at man slipper å bruke tid på rutinemessige oppgaver som daglig valuta- og likviditetshåndtering. Regelbasert valutahandel reduserer risikoen for menneskelige feil og selskapets eksponering mot individuell spekulering. Det sikrer at valutastrømmer alltid omsettes i tråd med selskapets strategi.

Automatisering fra begynnelse til slutt

Kunder som har gått over til automatisert valutahandel, har ofte kommet tilbake til oss og etterspurt en automatisert løsning for aktiviteter etter handelen, for eksempel dokumentering og bokføring.

– Når du bruker et forhåndsdefinert, regelbasert rammeverk, vil det naturligvis føre til økt handel. Det fører igjen til mer bokføring, som er en typisk utfordring for kundene våre, sier Jansell. Derfor har Nordea utviklet FX Trade Retriever API.

– Nå kan bedrifter handle fullstendig automatisert ved hjelp av API-er. Du er garantert samme pris som på andre handelsplattformer eller i andre kanaler. Du har fortsatt muligheten til å få den beste utførelsen, nå som bokføringen etter handelen håndteres automatisk, legger han til.

Kristoffer Jansell

Komme i gang

Det er enkelt å komme i gang med API-integreringen. En av kundene våre satt på teknisk kompetanse internt og klarte å flytte fra en plattform med flere selgere til handel med API-er på én dag.

I utviklerportalen til Nordea Open Banking kreves det ingen onboarding, og du kan begynne å teste arbeidsflyten umiddelbart. Når du er klar til å migrere løsningen din til produksjon, kreves en Nordea FX Sales-onboardingprosess. I tillegg er det mulig å bli onboardet på et førproduksjonssystem basert på live markedsdata fra UAT-miljøet vårt. Dette krever imidlertid at IP-områdene dine hvitelistes. Du kan registrere deg her.

Hvordan fungerer en API?

API-programvare (Application Programming Interface) er et mellomledd som gjør at to programmer eller systemer kan kommunisere med hverandre. Med API-er kan dine systemer og Nordeas systemer kommunisere og automatisk utføre oppgaver som ellers hadde blitt håndtert over telefon eller på egne plattformer.

API-produktene er tilgjengelige for kunder og, i enkelte tilfeller, tredjeparter på Open Banking-plattformen. Sjekk om selskapet har de tekniske forutsetningene for å koble seg til og bruke API-er, i testmiljøet vårt. Det kreves ingen onboarding.

 

Kort om API-ene for valutahandel

Med FX Market Order API kan du utføre valutakonverteringer etter gjeldende markedskurs via en enkel integrering med det foretrukne systemet ditt og i henhold til dine egne retningslinjer og utløsende faktorer. De tilgjengelige valutaproduktene er SPOT, forward og swap. For eksempel vil kanskje en betaling i USD i ERP-systemet ditt utløse en konvertering fra USD til din lokale valuta. Med API-en kan du utføre denne konverteringen på en valuteringsdato du velger selv, eller til og med som en valutaswap.

FX Listed Rates API er utviklet for bedrifter som har salg til utlandet med så lav valutarisiko som mulig. De fleste som handler på nett, foretrekker at prisen oppgis i sin egen lokale valuta. API-en kan integrere faste valutakurser direkte i programmene eller systemene dine i en forhåndsavtalt periode på opptil 24 timer for FX SPOT-, TODAY- og TOM-valueringsdatoer. Vi kan også tilby en kurs som gjelder i helgen når valutamarkedet er stengt. Ved å integrere faste valutakurser i systemene dine kan du øke salget, øke kundetilfredsheten og beskytte egne marginer gjennom redusert valutarisiko.

Med FX Pricing API kan du hente inn indikative valutakurser i sanntid som representerer gjeldende markedsforhold, vise dem i systemet ditt og bruke dem som referanse for handelsbeslutninger.

Med FX Trade Retriever API kan du integrere det foretrukne systemet ditt og få sikker og automatisert håndtering etter utførte valutahandler i Nordea Markets.