2024-02-20 15:01

Är du aktieägare i Nordea? Så här deltar och röstar du på ordinarie bolagsstämma

Nordeas ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 21 mars 2024 i Helsingfors. Vi uppmanar alla aktieägare att utöva sin rösträtt och bidra till god bolagsstyrning i Nordea. 

Den ordinarie bolagsstämman är Nordeas högsta beslutande organ. Som aktieägare i Nordea kan du framföra dina åsikter och rösta om viktiga ärenden såsom bokslut, utdelning och val av styrelseledamöter.

Vi ordnar också en webbsändning med möjlighet att ställa frågor till högsta ledningen före och under webbsändningen. Vänligen notera att om du följer webbsändningen anses du ändå inte vara närvarande vid bolagsstämman. Aktieägare som följer webbsändningen kan utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand.   

Bolagsstämman kommer att hållas i huvudsak på svenska och till vissa delar på finska och engelska. Simultantolkning till svenska, finska och engelska finns tillgänglig.

Detaljerad information om den ordinarie bolagsstämman

Plats: Scandic Marina Congress Center i Helsingfors
Tid: 12.00 EET

 

Så här anmäler du dig till den ordinarie bolagsstämman och röstar

Mer information om mötesarrangemangen samt hur du anmäler dig och röstar på förhand finns på nordea.com/sv/agm. Det är möjligt att rösta på förhand mellan den 29 februari och den 13 mars.